Javna naročila

22.11.2018

Nakup novega službenega osebnega vozila (NMV-0002/2018-B-POG)

Razpisna dokumentacija (.pdf)

Uradni list

02.11.2018
26.04.2016
IZGRADNJA LEKARNE LENDAVA na podlagi izvedbenega inženiringa po sistemu »ključ v roke« pri katerem se upoštevajo tudi okoljski vidiki po postopku javnega naročila male vrednosti na podlagi 47. člena ZJN-3 (Uradni list RS. št. 91/15)