O pomurskih lekarnah

Pomurske lekarne kot javni lekarniški zavod s svojimi štirinajstimi enotami opravljamo lekarniške storitve na področju pokrajine ob reki Muri.

Skupaj s šestimi koncesijskimi lekarnami, ki poleg Pomurskih lekarn delujejo v pomurskem prostoru, skrbimo za preskrbo okrog 130.000 prebivalcev. V Pomurskih lekarnah je zaposlenih 90 delavcev, od tega 44 magistrov farmacije z visoko farmacevtsko izobrazbo in 31 farmacevtskih tehnikov s srednjo farmacevtsko izobrazbo.

Lekarniško dejavnost v Sloveniji ureja Zakon o lekarniški dejavnosti iz leta 1992. Lekarniško dejavnost tako opredeljuje kot del zdravstvene dejavnosti, ki zagotavlja preskrbo prebivalstva z zdravili. Slednja obsega izdajo zdravil na recept in brez recepta, ter magistralno pripravo zdravil. V enem letu izdajo farmacevti v Pomurskih lekarnah zdravil na okrog 800.000 receptov. Poleg zdravil prodajamo v naših lekarnah tudi medicinske pripomočke, sredstva za nego in varovanje zdravja ter vrhunsko negovalno kozmetiko.

V Pomurskih lekarnah smo si pridobili naziv učni zavod in imamo organizirano mentorsko službo za opravljanje pripravništva za vse farmacevtske profile.

Po pogodbi z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije opravljamo Pomurske lekarne v Lekarni Murska Sobota tudi dežurno službo in tako zagotavljamo neprekinjeno preskrbo prebivalcev z zdravili na širšem območju pokrajine ob reki Muri.

V okviru uprave zavoda opravljamo splošna in računovodska dela, avtomatsko obdelavo podatkov in službo farmakoinformatike. V naših lekarnah uvajamo kognitivne storitve in programe farmacevtske skrbi, tako vedno poskrbimo, da pri nas dobite poleg  zdravila tudi strokovne informacije in nasvete.

Farmacevti vam radi svetujejo tudi pri izbiri sredstev in pomagal za varovanje zdravja.
Pri pridobivanju informacij in pojasnil o zdravilih sodelujemo s Fakulteto za farmacijo,  Ministrstvom za zdravje, Javno agencijo Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke, Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije ter s proizvajalci zdravil.

Vse naše lekarne so verificirane pri Ministrstvu za zdravstvo in delujejo v skladu s Pravilnikom o opravljanju lekarniške dejavnosti ter zahtevami Dobre lekarniške prakse.

Vsako leto izboljšujemo kakovost našega dela in zagotavljamo dobro in varno preskrbo zdravil za naše bolnike.

v.d. direktorja:
Ivan Zajc, mag. farm.

Lekarna "Pri gradu"
(02) 51 24 450
Lekarna Maximus
(02) 51 24 480
Lekarna Murska Sobota
(02) 51 24 418
Lekarna v Šavel centru
(02) 51 24 460
Lekarna BTC
(02) 512 44 90
Lekarna Lendava
(02) 57 72 760
Lekarna Ljutomer
(02) 58 51 660
Lekarna Beltinci
(02) 54 13 850
Lekarna Gornja Radgona
(02) 56 42 560
Lekarna Puconci
(02) 51 24 470
Lekarna Črenšovci
(02) 57 72 770
Lekarniška podružnica Turnišče
(02) 57 72 780
Lekarniška podružnica Dobrovnik
(02) 57 72 790
Lekarna Sveti Jurij ob Ščavnici
(02) 56 42 570
Kako do naše lekarne