Brezšivna skrb

Brezšivna skrb (angl. seamless care) je sodobna lekarniška storitev, ki se v Sloveniji od leta 2023 za paciente izvaja kot pravica iz zdravstvenega zavarovanja. Brezšivna skrb je zagotavljanje neprekinjene preskrbe pacienta z zdravili in farmacevtska obravnava pri prehajanju med različnimi ravnmi zdravstvenega varstva. V okviru brezšivne skrbi izvajalci lekarniške dejavnosti na primarni, sekundarni in terciarni ravni zdravstvene dejavnosti zagotovijo medsebojno izmenjavo informacij o zdravljenju z zdravili pri posameznem pacientu, kar omogoča hitro in učinkovito usklajevanje zdravljenja z zdravili. To je pomembno za varno nadaljevanje zdravljenja z zdravili ob sprejemu pacienta v bolnišnico in ob odpustu iz nje.

V bolnišnicah so klinični farmacevti aktivno vključeni v optimiziranje zdravljenja z zdravili. V zunanjih lekarnah pa lahko za to usposobljeni magistri farmacije paciente vključijo v brezšivno skrb z izvedbo storitve pregled uporabe zdravil.

Nosilni dokument je osebna kartica zdravil, kjer so shranjene informacije o zdravljenju z zdravili za posameznega pacienta. Osebno kartico zdravil prejme pacient v tiskani obliki, v digitalni pa je naložena na zVem+. Tako je omogočen dostop do podatkov o zdravilih poleg pacienta tudi vsem zdravstvenim delavcem, ki pacienta obravnavajo.

Pregled uporabe zdravil

Osebna kartica zdravil

Odgovori na nekatera pogostejša vprašanja

Rad bi imel osebno kartico zdravil, kako jo lahko dobim?

Priporočamo vam, da pokličete ali se osebno oglasite v eni izmed enot Pomurskih lekarn. Farmacevt bo preveril, ali ste upravičeni do vključitve v brezšivno skrb (izdelava osebne kartice zdravil v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja). V nasprotnem primeru je izdelava osebne kartice zdravil samoplačniška storitev.

Imam osebno kartico zdravil, ki mi je bila izdelana v okviru brezšivne skrbi. Vmes se mi je spremenila terapija. Kje lahko dobim novo, posodobljeno osebno kartico zdravil?

Tako imenovano posodobitev osebne kartice zdravil vam lahko opravi kateri koli magister farmacije v kateri koli od enot Pomurskih lekarn. Oglasite se v kateri izmed enot Pomurskih lekarn in seznanite magistra farmacije s potrebo po posodobitvi osebne kartice zdravil.

Do posodobitve osebne kartice zdravil ste upravičeni v naslednjih primerih:

  • uvedba novega zdravila, (pri kratkotrajni terapiji le za slabo sodelujoče paciente);
  • ukinitev zdravila;
  • sprememba odmerjanja zdravila;
  • zamenjava medsebojno zamenljivega zdravila, če je pacient sočasno seznanjen s pomenom zamenljivosti zdravila in je zamenljivost zdravil evidentirana v osebni kartici zdravil.

Farmacevt mi je v okviru brezšivne skrbi izdelal osebno kartico zdravil, lahko na podlagi tega dokumenta odslej dvigujem zdravila v lekarni?

Ne, osebna kartica zdravil vam predstavlja vir pomembnih informacij vam in zdravstvenemu osebju o vaših zdravilih, zdravniškega recepta pa ne zamenjuje.

Ali moram za posodobitev osebne kartice zdravil obiskati lekarno, kjer so mi jo izdelali?

Ne, posodobitev osebne kartice zdravil vam lahko izdelamo v kateri koli lekarni. Seznam lekarniških enot javnega zavoda Pomurske lekarne najdete na tej povezavi.

Koliko me stane izdelava osebne kartice zdravil?

Pacientom, ki jih vključimo v brezšivno skrb izdelamo osebno kartico zdravil v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja.

V lekarni sem imel pregled uporabe zdravil od katerega je minilo nekaj časa. Kdaj sem upravičen do novega pregleda uporabe zdravil?

Pacient je upravičen do največ 1 storitve pregled uporabe zdravil v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja v obdobju enega leta. Lahko pa vam že prej kot v enem letu izvedemo tako imenovani kontrolni pregled uporabe zdravil, ki ga praviloma nudimo ob uvedbi novega zdravila, ki zahteva kontrolni pregled celotnega zdravljenja z zdravili zaradi možnih klinično pomembnih interakcij ali pri pacientih s slabšim sodelovanjem pri zdravljenju z zdravili. Če želite samo posodobitev osebne kartice zdravil vam to opravimo ob vsaki spremembi terapije, ne glede na to, kdaj vam je bila izdelana osebna kartica zdravil.

Pred leti mi je osebna kartica zdravil že bila izdelana. Ali se lahko posodobi tudi ta?

Osebne kartice zdravil, ki vam je bila izdelana pred letom 2023, brezplačno ne moremo posodobiti. V tem primeru vas (v koliko ste za to upravičeni) povabimo na storitev pregled uporabe zdravil, kjer vam izdelamo novo osebno kartico zdravil.

Ali se lahko na pregled uporabe zdravil in izdelavo osebne kartice zdravil naročim tudi preko telefona ali elektronske pošte?

Zanimanje za pregled uporabe zdravil in izdelavo osebne kartice zdravil lahko izrazite tudi po telefonu ali elektronski pošti. V tem primeru vas prosimo, da v sporočilu navedete svojo številko kartice zdravstvenega zavarovanja in kontaktne podatke, da vas lahko kontaktiramo za dodatne informacije in se z vami dogovorimo za termin.