Izvedba delavnice o digitalnih storitvah v Lendavi

Lokacija: Sejna soba lekarne Lendava pri ZD
V Lendavi smo izvedli tretjo od petih delavnic o digitalnih storitvah v okviru projekta Opolnomočenje starejših pacientov za pravilno uporabo zdravil.

Bojan Madjar je 10 udeležencem delavnice v uvodu predstavil nekatere uporabne zdravstvene digitalne storitve, ki jim olajšajo dostop do zdravstvenih informacij, zdravnika in zdravil (portal zVem, aplikacija za spremljanje jemanja zdravil, aplikacija prva pomoč...). Opozoril je tudi na problematiko zavajajočega oglaševanja na spletu in družabnih omrežjih. V nadaljevanju so skupaj z demonstratorkami (Barbara Vinčec, Saša Zaviršek Mikolič, Mateja Štuhec, Mateja Škrbić) udeležencem pomagali pri namestitvi predstavljenih aplikacij na njihove telefone ter predstavitvi uporabe.