Izvedba delavnice o digitalnih storitvah v Ljutomeru

Lokacija: Sejna soba v ZD Ljutomer
V Ljutomeru smo izvedli četrto od petih delavnic o digitalnih storitvah v okviru projekta Opolnomočenje starejših pacientov za pravilno uporabo zdravil.

Na delavnici je Bojan Madjar v uvodu predstavil nekatere uporabne zdravstvene digitalne storitve, ki nam olajšajo dostop do zdravstvenih informacij, zdravnika in zdravil (portal zVem, aplikacija za spremljanje jemanja zdravil, aplikacija prva pomoč...). Opozoril je tudi na problematiko zavajajočega oglaševanja na spletu in družabnih omrežjih. V nadaljevanju so skupaj z demonstratorkami (Ksenija Vučak, Mateja Štuhec, Mateja Škrbić) bili na voljo udeležencem glede pomoči pri namestitvi predstavljenih aplikacij na njihove telefone ter predstavitvi uporabe.