Izvedba delavnice o hipertenziji v Gornji Radgoni

Lokacija: ZD Gornja Radgona
V Gornji Radgoni smo izvedli zadnjo od petih delavnic o hipertenziji v okviru projekta Opolnomočenje starejših pacientov za pravilno uporabo zdravil.

Udeležence je sprejela Mateja Škrbić iz lekarne Gornja Radgona, ki je na kratko predstavila potek delavnice, nato pa prepustila besedo Barabari Mlinarič Serdt. Ta je 9 udeležencem v uvodu predstavila nekaj teoretičnih izhodišč o pomenu krvnega tlaka, podala navodila glede ukrepanj ob izmerjenih vrednostih in opisala možnosti zniževanja krvnega tlaka z zdravili ter brez zdravil. V nadaljevanju so si udeleženci s pomočjo ostalih demonstratorjev (Alenka Frumen, Saša Zaviršek Mikolic, Maja Štrakl, Mateja Škrbić, Bojan Madjar) izmerili krvni tlak. Lahko so tudi primerjali izmerjene vrednosti s svojim merilcem. Demonstratorji so jim tudi odgovorili na marsikatero vprašanje.