Izvedba delavnice o hipertenziji v Lendavi

Torek, 10.5.2022
Delavnice o hipertenziji
Lokacija: Sejna soba lekarne Lendava pri Zdravstvenem domu
V Lendavi smo izvedli tretjo od petih delavnic o hipertenziji v okviru projekta Opolnomočenje starejših pacientov za pravilno uporabo zdravil.

Na delavnici je Barabara Mlinarič Serdt 13 udeležencem v uvodu predstavila nekaj teoretičnih izhodišč o pomenu krvnega tlaka, podala navodila glede ukrepanj ob izmerjenih vrednostiih in opisala možnosti zniževanja krvnega tlaka z zdravili ter brez zdravil. V nadaljevanju so si udeleženci s pomočjo ostalih demonstratorjev (Alenka Frumen, Barbara Vinčec, Bojan Madjar, Jasmina Cvetko, Saša Zaviršek Mikolič) izmerili krvni tlak. Demonstratorji so jim tudi odgovorili na marsikatero vprašanje.