Izvedba delavnice o hipertenziji v Ljutomeru

Lokacija: Sejna soba ZD Ljutomer
V Ljutomeru smo izvedli četrto od petih delavnic o hipertenziji v okviru projekta Opolnomočenje starejših pacientov za pravilno uporabo zdravil.

Udeležence je sprejela Metka Sever iz lekarne Ljutomer, ki je na kratko predstavila potek obeh delavnic, nato pa prepustila besedo Barabari Mlinarič Serdt. Ta je 12 udeležencem v uvodu predstavila nekaj teoretičnih izhodišč o pomenu krvnega tlaka, podala navodila glede ukrepanj ob izmerjenih vrednostih in opisala možnosti zniževanja krvnega tlaka z zdravili ter brez zdravil. V nadaljevanju so si udeleženci s pomočjo ostalih demonstratorjev (Alenka Frumen, Metka Sever, Mateja Škrbić, Mateja Štuhec, Ksenija Vučak, Bojan Madjar) izmerili krvni tlak. Lahko so tudi primerjali izmerjene vrednosti s svojim merilcem. Demonstratorji so jim tudi odgovorili na marsikatero vprašanje.