Izvedba delavnice o sladkorni bolezni v Ljutomeru

Lokacija: Sejna soba v ZD Ljutomer
V Ljutomeru smo v okviru projekta Opolnomočenje starejših pacientov za pravilno uporabo zdravil izvedli četrto od petih delavnic na temo sladkorne bolezni.

Delavnice se je udeležilo 8 oseb, ki so se seznanili z znaki in simptomi sladkorne bolezni, pravilno uporabo zdravil, prehrano in drugimi nefarmakološkimi metodami ter se naučili izmeriti glukozo v kapilarni krvi s samomerilnikom. Delavnico je vodila Mateja Štuhec, kot demonstratorji so sodelovali: Matej Štaus, Mateja Škrbić, Eva Gomboc in Barbara Vinčec.