Opis delavnic o uporabi sodobnih digitalnih storitev

V delavnici o uporabi sodobnih digitalnih storitev vam želimo predstaviti in pomagati pri uporabi digitalnih vsebin, povezanih z zdravstveno oskrbo in predvsem zdravljenjem z zdravili.

Vsak izmed nas uporabo sodobnih digitalnih tehnologij dojema drugače. V veliki večini si predstavljamo, da je to dostop do telefona ali interneta, vendar so v širšem smislu to orodja, ki nam pomagajo na digitalni način delati, živeti, ustvarjati in oblikovati ideje, ki rešujejo marsikatero težavo in nam olajšajo vsakdan. Ne gre torej samo za zabavo, ampak za pripomoček za lažje življenje in delo. Modernizacija ni sama sebi namen, ampak je edina pot, da ustvarjamo in ohranjamo tisto, kar si najbolj želimo – večjo kakovost življenja.

 

Napredek, ki ga opazujemo v zadnjem desetletju oziroma celo zadnjih letih, znatno spreminja naš svet, morda celo tako, da bi ga pred dvajsetimi leti človek s težavo prepoznal. Tehnologija nam je v zdravstveni dejavnosti omogočila na primer pretvarjanje fizičnih elementov, zelenega recepta, v elektronsko obliko, elektronski recept, in vpeljevanje čisto novih tehnologij, ki so nastale zaradi uporabe digitalnih elementov. Spletni portali in mobilne aplikacije posamezniku omogočajo pregledovanje različne dokumentacije od doma. Kot primer v zdravstvu lahko navedemo spletni portal in mobilno aplikacijo zVem, dva zelo fleksibilna sistema, sposobna zajemati podatke iz drugih virov. Ponujata številne bližnjice in rešitve, da bolje izkoristimo svoj čas, poleg tega pa optimizirata delo zdravstvenih delavcev in omogočita, da procesi v povezavi z našim zdravjem lažje, bolje in hitreje tečejo. Napredek omogoča tudi, da na primer klasično komunikacijo z zdravnikom po telefonu digitalno nadgradimo z uporabo elektronske pošte za naročanje receptov ali na pregled.

 

Seveda je pomembno, da pozornost ob vseh prednostih posvetimo tudi slabostim, ki jih napredek lahko prinaša. Tako kot nam uporaba sodobnih digitalnih storitev prinese priložnosti, se moramo zavedati raznih spletnih napadov, lažnih informacij, zavajanj, kraj digitalnih identitet in celo zasvojenosti s tehnologijami. Če enkrat poznamo slabosti, je teh verjetnosti za nevarnost zagotovo manj. Veliko lahko storimo že s tem, da podatke zaupamo le na varnih spletnih straneh in spletno brskamo zgolj po teh. Zavedajmo se, da imamo nadzor nad informacijami, ki jih dajemo od sebe, le mi sami.

 

Ne glede na to, ali spremembe pojmujemo kot koristne ali škodljive, mimo njih ne moremo. Za uspešno vpeljevanje sodobnih digitalnih tehnologij v naša življenja potrebujemo družbo, ki zna ta orodja izkoristiti za pravi namen. Da sodobne digitalne tehnologije v celoti usvojimo in dosežemo digitalno preobrazbo, potrebujemo nekatera znanja in spretnosti, da to tehnologijo pravilno uporabljamo. Na prihajajoči delavnici si želimo prav tega oziroma vas tega naučiti. Želimo vam pomagati pri uporabi digitalnih tehnologij in pridobivanju nekaterih veščin, ki jih pametne naprave omogočajo – kako jih pametno uporabljati, kako se prilagoditi spremembam in kako razmišljati v duhu digitalizacije. Predstaviti in pomagati vam želimo pri uporabi digitalnih vsebin v povezavi z zdravstveno oskrbo in predvsem zdravljenjem z zdravili.

 

Verjamemo, da je sprejemanje novosti pogosto težko, vendar vam lahko s premišljenimi koraki, veliko volje in sodelovanja ter kančkom drznosti zagotovimo boljši jutri. Naj bodo naše delavnice o sodobnih digitalnih tehnologijah navdih in spodbuda za iskanje digitalnih rešitev in izboljšav, s katerimi boste kos novim izzivom.