Politika kakovosti

Zavod uporablja politiko kakovosti kot način vodenja v smeri izboljševanja njegovega delovanja. Sprejeta politika kakovosti je konsistenten del razvojne strategije javnega zavoda Pomurske lekarne.

Pri definiranju in sprejetju politike kakovosti upoštevamo naslednje:

 • biti mora skladna z vizijo in poslanstvom o prihodnosti zavoda,
 • biti mora razumljiva vsemu osebju v podjetju,
 • dokazuje zavezanost najvišjega vodstva h kakovosti in zagotavljanju virov za doseganje ciljev,
 • pomaga pri promoviranju zavezanosti h kakovosti v celotni organizaciji,
 • podaja zahteve za nenehno izboljševanje zadovoljstva uporabnikov, zaposlenih in ostalih zainteresiranih strani.

Cilji politike kakovosti javnega zavoda Pomurske lekarne so:

 • nenehno izboljševanje naših storitev za uspešno zadovoljevanje zahtev uporabnikov storitev in stremljenje k preseganju njihovih pričakovanj,
 • rast in razvoj zavoda in nenehno izboljševanje učinkovitosti sistema vodenja kakovosti,
 • izboljševanje komunikacijskih orodij in aktivnosti za zagotavljanje kakovostnega informiranja,
 • nenehno usposabljanje in motiviranje zaposlenih ter povečevanje njihovega zadovoljstva,
 • stalno posodabljanje opreme in procesov ter upoštevanje zakonskih zahtev,
 • stalno skrb za varovanje in ohranjanje zdravja in nenehna skrb za okolje,
 • skrb za zdravo in varno delo zaposlenih.

                                                                                                                            Junij 2018

 

Kazalniki kakovosti za leto 2019

 • število prebivalcev / farmacevta: 3.171
 • število receptov / farmacevta / leto: 21.908
 • število receptov / priznanega farmacevta / leto: 25.881
 • število točk / zaposlenega / leto: 12.263
 • število poročil neželenih učinkov / farmacevta / leto: 0,17
 • število izdelanih osebnih kartic zdravil / farmacevta: 0,12
 • farmacevtske intervencije: 1.600 (beleženo v drugi polovici leta)
  • administrativne strokovne napake: 727
  • kritične strokovne napake: 201
  • nekritične strokovne napake: 720
 • zadovoljstvo uporabnikov lekarniških storitev: povprečna ocena zadovoljstva = 4,52 (ocenjeno na lestvici od 1 do 5, kjer pomeni 1 = nezadovoljivo, 5 = odlično)