Točka zdravja

11. februar- evropski dan številke 112 in igranje na prave strune

Za pisanje tega članka me je navdihnila nedavna neljuba situacija v lekarni, ki je zahtevala hiter klic na pomoč reševalcev, saj se je pacient naenkrat znašel v precej veliki ogroženosti. Se še spomnimo dveh najpomembnejših številk za klic v sili? Verjamem, da bi vas velika večina obe izstrelila takoj, saj smo se ju naučili že v mladih letih. 113 – policija, 112 – gasilci ali reševalci. Res je. In prav je, da ju tudi pogosto ponavljamo. V veliko stresnih situacijah se namreč zgodi, da se pod vplivom adrenalina, kortizola in drugih stresnih hormonov tovrstne številke pozabijo, pri čemer pa v nekaterih primerih o izidu zdravljenja lahko odločajo minute, včasih celo sekunde. Zato še enkrat: 113 – policija, 112 – gasilci ali reševalci.

Z zdravstvenega vidika je izmed teh dveh pomembnejša druga. 112 je enovita telefonska številka za klic v sili v vseh državah v Evropski uniji in je bila kot taka vpeljana že leta 1991, medtem ko je od leta 2008 brezplačna tudi z vseh stacionarnih in mobilnih naprav. O pomembnosti številke priča dejstvo, da so Evropski parlament, Svet EU in Evropska komisija leta 2009 podpisali tripartitno konvencijo, ki je uvedla 11. februar kot evropski dan klica v sili 112. Zakaj ravno 11. 2.? Verjetno se vam je ob prebiranju vprašanja odgovor pojavil kar sam od sebe.

Še eno zanimivo dejstvo glede številke 112 je, da je po raziskavi iz leta 2008 le 22 % ljudi po vsej EU vedelo, da je to enotna telefonska številka za klic v sili v vseh državah članicah. To je v splošnem sprožilo kar nekaj zaskrbljenosti in je po vsej verjetnosti tudi prispevalo k uvedbi evropskega dneva številke 112, s katerim naj bi se zavedanje o njej občutneje razširilo. Zanimivo, tudi v naslednjih dveh letih se procentualni delež pravilnih odgovorov vprašanih ni veliko spremenil. Leta 2009 je tako o enotnosti številke vedelo 24 % vprašanih, leta 2010 pa 26 %. Da bi povečali zavedanje o njej, se poenotena številka 112, tudi z vidika promocije Evropske unije in Evrope, velikokrat ponuja v različnih sloganih. Eden izmed najbolj prepoznavnih je »Ena Evropa – ena številka«.

Poglejmo si sedaj še nekaj ključnih informacij, ki jih je zaželeno povedati, ko kličemo na pomoč na 112. Pomembno je, da ob klicu v sili skušamo na kratko povedati čim več informacij, ki lahko reševalcem med prihodom na kraj intervencije koristijo. Tukaj si lahko pomagamo z naslednjimi vprašanji:

  • Kdo kliče?
  • Kaj se je zgodilo?
  • Kje se je zgodilo?
  • Koliko je ponesrečencev in kdo so?
  • Kakšne so poškodbe?
  • Kakšne so okoliščine na kraju nesreče (kakšna je varnost)?
  • Kakšno pomoč potrebujemo?

Tukaj bi želel poudariti, da na številko 112 ne kličemo po nepotrebnem. Zavedati se je namreč treba, da v tem času, ko smo na telefonski zvezi mi, morda kdo drug življenjsko ogrožen zaradi prezasedenosti linij in reševalnih vozil ne bo mogel navezati stika z zdravniško pomočjo v ustreznem času.

Opredelili smo torej pomembnost klica na 112 v situacijah, ko je ogroženo življenje človeka. Poleg teh pa poznamo tudi nemalo dolgotrajnih bolezni, ki se jih na kratko dotaknimo še v zadnjem delu tega članka in ki se jih prav tako dotika 11. februar – širši javnosti morda ne tako poznan svetovni dan bolnih.

Zdravljenje in obvladovanje bolezni sta pogosto lahko zelo težaven proces, ki vključuje veliko različnih profilov, ki na tak ali drugačen način želijo pripomoči k uspešni odpravi tega neželenega življenjskega obdobja. Pacientu so tako v pomoč pri premagovanju bolezni neposredno vključeni ožja in širša družina, prijatelji, zdravniki, medicinske sestre, reševalci, farmacevti, oskrbovalne službe in drugi zdravstveni profili včasih zelo širokega multidisciplinarnega tima.

Ta članek naj je tako hvalospev vsem, ki trpijo zaradi bolezni in jo vztrajno premagujejo, ter vsem, ki bolnikom vsakodnevno pomagajo in se trudijo, da bi njihovo zdravljenje potekalo karseda uspešno in za pacienta prijazno. Vsem, ki se trudijo igrati na prave strune.

Pred uporabo natančno preberite navodilo! O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Nazaj