Točka zdravja

Brezšivna skrb na ravni zunanjih lekarn

Kot smo nakazali v članku o brezšivni skrbi, ima brezšivna skrb velik in edinstven pomen pri zagotavljanju pacientove varne in učinkovite uporabe zdravil, ne le na bolnišnični ravni zdravstvenega varstva, temveč tudi na ravni zunanjih lekarn, kjer smo to storitev začeli izvajati z lanskim julijem. Zakaj je to tako velika prelomnica? Res smo kognitivne storitve, kot sta pregled uporabe zdravil in izdelovanje osebne kartice zdravil, opravljali že prej, vendar še nikoli teh storitev ni krilo obvezno zdravstveno zavarovanje. Še več, za pacienta brezplačno izvajanje takšnih in podobnih storitev je zelo redko celo na svetovni ravni. Mirno lahko rečemo, da Slovenija na tem pomembnem področju orje ledino, in verjeti je, da nam bodo v tem pogledu sledile tudi druge države.

Temelj vključitve pacienta v program brezšivne skrbi je pregled uporabe zdravil. Pomembno je poudariti, da lahko to izvaja le magister farmacije z licenco, ki se je dodatno usposabljal in kompetenco pridobil z uspešno opravljenim končnim preverjanjem pri Lekarniški zbornici Slovenije. V Pomurskih lekarnah nas je takšnih trenutno devet, si pa prizadevamo, da bi nas bilo v prihodnosti še več.

Kako poteka pregled uporabe zdravil? Da bi pacienta čim manj časovno obremenil, se farmacevt pripravi na pogovor: pregleda njegovo terapijo z vidika interakcij in si pripravi oporne točke. Nato pacienta povabi na pogovor, kjer skupaj poskusita rešiti nejasnosti glede uporabe zdravil, odgovoriti na vprašanja glede morebitnih neželenih učinkov, farmacevt pojasni pacientu namen jemanja zdravil in mu predlaga tudi nefarmakološke ukrepe za učinkovitejše zdravljenje. Če je to potrebno, pacientovo terapijo in ugotovljene težave skuša uskladiti in optimizirati še z osebnim zdravnikom. Pacientu se ob tem izdela tudi osebna kartica zdravil (več o tem v naslednji številki Vestnika), ki jo farmacevt naloži v centralni register o pacientih (na portalu zVem+), da jo lahko poleg pacienta vidi tudi vsak zdravstveni delavec z dostopom, tako farmacevt v lekarni kot kateri koli zdravnik, ki bi potreboval vpogled v pacientovo najnovejšo terapijo. Spet je treba poudariti, da so samo farmacevti tisti, ki lahko podatke vnašajo v centralni register in jih po potrebi ob spremembi terapije tudi spreminjajo. Vsi drugi zdravstveni delavci, tudi zdravniki, lahko te podatke le berejo. Farmacevt je tako kot strokovnjak za zdravila prepoznan kot nosilec izvajanja brezšivne skrbi in skrbnik podatkov o zdravilih, ki jih pacient prejema.

Opredelili smo torej, kako izvajanje brezšivne skrbi poteka. Kdo pa je do vključitve v program brezšivne skrbi sploh upravičen? Ker imamo kar nekaj različnih kriterijev, bomo na to vprašanje najlažje odgovorili s primerom.

Zamislimo si pacienta, ki mu je zdravnik na novo uvedel neko zdravilo in se ne znajde z njim. Poleg tega ima doma še vsaj pet drugih zdravil, od tega vsaj eno za zdravljenje sladkorne bolezni ali za preprečevanje nastajanja krvnih strdkov, lajšanje bolečine ali kakšno drugo posebno zdravilo. Terapija se mu prav tako zelo pogosto spreminja, ne pozna pa niti pravega namena svojih zdravil in s tem tudi slabo sodeluje pri zdravljenju. Pravi tudi, da misli, da mu zdravilo povzroča neželene učinke. Če ste se prepoznali v VSAJ ENI izmed zgoraj navedenih lastnosti, boste po vsej verjetnosti v program brezšivne skrbi VKLJUČENI.

Poleg zgoraj omenjenih pa so še dodatne možnosti za vključitev v program brezšivne skrbi. Ena najpogostejših je, da pacient prejema deset zdravil ali več. V tem primeru ne potrebuje nobenih dodatnih pogojev, saj so ob takem številu zdravil težave z njimi pogoste, čeprav se sama terapija na prvi pogled ne zdi »nič posebnega«.

Če se v zgoraj navedenih kriterijih še vedno niste prepoznali, ste pa za storitev zainteresirani, lahko o tem povprašate farmacevte v lekarni, kjer bomo vaše stanje glede farmakoterapije ustrezno ovrednotili ter vas poskusili v program vključiti.

V programu brezšivne skrbi je bilo v slovenskem prostoru na bolnišnični in lekarniški ravni do zdaj skupno izdelanih več kot 7500 osebnih kartic zdravil. Želja, je, da bi se to število še povečalo, idealno bi bilo, da bi imel vsak pacient pregledano in optimizirano terapijo ter zagotovljeno varno in učinkovito uporabo zdravil. Dobro poznan stavek je, da je prvi korak (vedno) najtežji. Tega smo že naredili, naloga nas vseh pa je, da jih bomo v pravo smer naredili še več.

Pred uporabo natančno preberite navodilo! O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Nazaj