Točka zdravja

Dobra praksa iz Pomurja: Celostna obravnava oseb s sladkorno boleznijo tipa 2

V Pomurju smo se s sodelovanjem in timskim delom lotili pilotnega projekta celovite obravnave oseb s sladkorno boleznijo tipa 2.
 

Namen programa celostne obravnave ljudi s sladkorno boleznijo tipa 2 v Pomurju je predvsem poenotiti oskrbo teh ljudi, da bodo – ne glede na to, na kateri ravni in pri katerem zdravniku bodo pregledani – enako kakovostno oskrbljeni.


V preteklih letih so ugotavljali slabo organizacijo oskrbe bolnikov s sladkorno boleznijo, predvsem glede povezanosti obravnave na primarni in sekundarni ravni zdravstvenega varstva. Podvajale so se preiskave, napotitve k drugim specialistom in večkrat tudi terapija. Prvi pregledi, evidentiranje in edukacija so se večinoma izvajali le na sekundarni ravni zdravstvenega varstva ( v bolnišnicah). Ob odkritju bolezni pa specialistični pregledi velikokrat še niso potrebni. Prevelika količina informacij v kratkem času ni imela vedno pravega učinka ali pa je bil ta le kratkotrajen.


Projekt celostne obravnave oseb s sladkorno boleznijo tipa 2 v Pomurju se je začel na pobudo lokalnih strokovnjakov. Osnovali smo skupino, ki je na os¬novi priporočil in smernic za obravnavo ljudi s sladkorno boleznijo tipa 2 izdala prilagojena priporočila za obravnavo. S temi priporočili želimo olajšati in izboljšati obravnavo bolnika na obeh ravneh zdravstvenega varstva, kar pomeni povezati referenčne ambulante, centre za krepitev zdravja, družinske zdravnike, posvetovalnice za bolnike s sladkorno boleznijo, klinične farmacevte svetovalce, lekarne in bolnišnico. Temu je prilagojena tudi stopenjska in bolniku prilagojena edukacija. Vse to vodi do boljše dostopnosti obravnave bolnikov s sladkorno boleznijo v regiji. Razlog je v tem, da je Pomurje pri oskrbi teh ljudi kadrovsko podhranjeno, hkrati pa ima najslabše zdravst¬vene kazalce v državi. Rešitev smo zato poiskali kar sami. 


Cilji skupine so ambiciozni: izboljšati izide, dvigniti zdravstvene kazalnike in racionalizirati obravnavo sladkornih bolnikov. To pomeni tudi znižati stroške in olajšati delo sebi in ljudem. V diabetološko ambulanto bodo tako prišli le tisti bolniki, ki to res potrebujejo, saj za dobro urejene bolnike brez zapletov zadostuje obravnava na primarni ravni. Želimo tudi odpraviti podvajanje laboratorijskih in drugih preiskav ter posledično morda celo zmanjšati število obiskov pri zdravstvenih delavcih.


VLOGA DRUŽINSKEGA ZDRAVNIKA
Družinski zdravnik ima pri obravnavi sladkornega bolnika osrednjo vlogo. Bolnik se nanj najpogosteje in najprej obrača, če opaža nizke ali visoke vrednosti sladkorja v krvi, ima težave zaradi zdravil ali drugih zdravstvenih stanj. Je najlažje dosegljiv, saj ga lahko v primeru poslabšanja bolezni takoj obišče, ga kontaktira po telefonu ali mlajši, po elektronski pošti. Družinski zdravnik tudi najbolje pozna svojega bolnika in okolje, v katerem ta živi. Seznanjen je tudi z vsemi drugimi boleznimi, ki pestijo bolnika, in ga tako najlažje kakovostno obravnava. Imamo pa tudi dostop do oseb, ki so še navidezno zdrave in jih lahko usmerja¬mo na preventivne preglede ter tako sladkorno bolezen odkrijemo v zgodnji fazi, ko še ne povzroča trajnih posledic. Družinski zdravniki imajo v primerjavi s specialisti prednost, saj lahko bolnika pogosteje spremljajo in se z njim pogovarjajo o tem, kaj se z njimi dogaja.
 

KORIST OD PROGRAMA TUDI ZA ZDRAVNIKA
Korist od programa pa ne bo imel samo bolnik, ampak tudi zdravnik. Veliko se pričakuje od vzpostavitve poenotenega informacijskega sistema. Zdravnik bo imel vpogled v obravnavo svojega bolnika na sekundarni ravni ali v drugi ambulanti v regiji. Zaradi povezovanja sistemov bo lahko imel vpogled v podatke, ki jih potrebuje, da bo lahko bolnika kar najbolj kakovostno vodil. Implementacija poenotenega informacijskega programa bo vsem zdravnikom omogočila večjo preglednost nad podatki, s tem pa ne bo nepotrebnih podvajanj preiskav. Vidna pa bodo tudi področja, na katera je treba biti pri posamezni osebi še posebej pozoren, kar bo ljudem s sladkorno boleznijo zagotavljalo še večjo varnost. 
Končni rezultat bo optimizacija obravnave bolnika s sladkorno boleznijo, kar bo doprineslo k boljšim izidom zdravljenja, tako kliničnim, humanističnim kakor tudi ekonomskim.


V projekt se vključujemo tudi lekarniški farmacevti kot zdravstveni strokovnjaki, ki tudi pomembno doprinesemo k boljši oskrbi bolnika s sladkorno boleznijo. Zaradi enostavne dostopnosti in visoke strokovne usposobljenosti smo odličen vir informacij in podpora zdravljenju. V  Pomurskih lekarnah smo za vas pripravili Celovit osebni posvet s farmacevtom o sladkorni bolezni in program Farmacevtske skrbi pri sladkorni bolezni. Na posvet ali v program se lahko naročite v katerikoli od naših lekarn.

Vabljeni še naprej v naše lekarne, kjer si bomo vzeli čas za vas in smo vam na razpolago za nasvete o sladkorni bolezni. Postanite opolnomočen bolnik, ki se bo sposoben dejavno vključevati v proces zdravljenja in bo lahko prevzemal polno odgovornost za svoje zdravje ter bo brez zapletov, ki jih prinaša sladkorna bolezen živel kakovostno in polno življenje.

Pridružite se nam v skrbi za vaše zdravje!                                                                  
 

Pred uporabo natančno preberite navodilo! O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Nazaj