Točka zdravja

Homeopatsko zdravljenje

Homeopatsko zdravljenje se od klasičnega konvencionalnega zdravljenja zelo razlikuje. V homeopatiji obravnavamo človeka kot celoto in iščemo vzrok nastanka bolezni, medtem ko klasična medicina zdravi simptom. Tako ni nujno, da bosta dva bolnika z istimi težavami dobila enako zdravilo.

Slika bolezni

Natančnemu opisu bolezni v homeopatiji pravimo slika bolezni. Homeopatija izhaja iz dejstva, da je v vsakem organizmu neka notranja energija, ki skrbi za normalno delovanje le-tega. Kadar je naša notranja moč oslabljena, zbolimo. Pojavijo se različni simptomi bolezni. Vsi ti simptomi, ter ostali spremljevalni znaki neke bolezni, nam pomagajo poiskati pravo zdravilo.

Zdravilo določimo po načelu podobnosti. Bolniku bo pomagalo tisto homeopatsko zdravilo, katerega učinki so najbolj podobni bolezenskim znakom.

Opisi zdravil so zbrani v knjigah Materie medice. Opisu zdravila pravimo slika zdravila, ki predstavlja celovito informacijo o delovanju homeopatskega zdravila.

Kaj je pomembno, ko izbiramo homeopatsko zdravilo?

Začetek vsakega homeopatskega zdravljenja je anamneza. To je podrobno izpraševanje, proučevanje bolnikovega stanja. Ob tipičnih simptomih nas zanimajo tudi možni vzroki za nastanek bolezni, občutenje, kaj bolezenski znak izboljša, kaj ga poslabša,…Pogosto zastavimo tudi kakšno nenavadno vprašanje, ki se nanaša na bolnikovo razpoloženje, na njegove močne želje ali pa na odpor.

Vse zelo izrazite in nenavadne težave so pomembne pri izbiri homeopatskega zdravila.

Na podlagi zbranih podatkov izberemo homeopatsko zdravilo, ki je najbolj podobno simptomom bolezni. Ob upoštevanju vseh dejavnikov in spremljajočih simptomov lahko ugotovimo, da se na prvi pogled enaka bolezenska stanja med seboj razlikujejo. Tudi vsak posameznik se na povzročitelje bolezni odziva drugače in kaže drugačne znake. Zato potrebuje posebej izbrano homeopatsko zdravilo.

Zdravila za samozdravljenje akutnih stanj lahko dobite tudi v enotah Pomurskih lekarn. Samozdravljenje načeloma traja tri do pet dni. Homeopatska zdravila se prav tako lahko uporabljajo kot pomoč klasičnemu konvencionalnemu zdravljenju, saj sta metodi združljivi. Med jemanjem homeopatskih zdravil zato nikakor ne opuščajte zdravljenja s klasičnimi zdravili.

Iskanje homeopatskega zdravila v praksi ni enostavno. Zahteva dosledno upoštevanje znakov in pravil, ki veljajo v homeopatiji. Zato naj vam pri izbiri homeopatskega zdravila pomaga magister farmacije, ki ima opravljen tudi izpit iz homeopatije!

Pred uporabo natančno preberite navodilo! O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Nazaj