Točka zdravja

Izdaja testov v lekarnah za samotestiranje na covid-19 šolarjem in dijakom

Minister za zdravje je pred začetkom tokratnega šolskega leta izdal pravilnik o načinu izvajanja samotestiranja za zgodnje odkrivanje okužb z virusom sars-cov-2 za učence in dijake (Uradni list RS, št. 133/21). V njem je med drugim navedeno, da učencem 7., 8. in 9. razreda ter dijakom srednjih šol, ki se redno izobražujejo, pripada pet hitrih antigenskih testov na mesec.

Učenci in dijaki, ki so upravičeni do hitrih antigenskih testov, lahko te dvignejo v lekarni po predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja oziroma potrdila o izobraževanju. Lekarne lahko izdajo teste, ki so opredeljeni v centralni bazi zdravil. Testi za samotestiranje se financirajo iz proračuna prek Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in so za uporabnika brezplačni. V nadaljevanju bi želel opozoriti na nekatere pomembne korake pri izvedbi samotestiranja, saj le pravilno izveden postopek zagotovi rezultat, ki mu lahko zaupamo. Postopek se navezuje na test, ki ga trenutno izdajamo v Pomurskih lekarnah, a načeloma med testi različnih proizvajalcev ni bistvenih razlik.

Uporabnik lahko ob enem obisku v lekarni prejme 5 testov, zato bi najprej želel opozoriti na pravilno shranjevanje. Običajno teste hranimo pri sobni temperaturi (15–30 °C). Tako prenizke kot previsoke temperature lahko vplivajo na pravilen prikaz rezultata, zato testov ne smemo zamrzniti, niti jih izpostavljati previsokim temperaturam, npr. daljša izpostavljenost neposrednim sončnim žarkom.

Samotestiranje izvedemo v čistem okolju, s čistimi rokami in ves čas pazimo, da ne onesnažimo uporabljenih pripomočkov. Če vam recimo testni bris pade na tla, je večja možnost, da bo kontaminacija vplivala na izvid testa. Biološki vzorec vzamemo z nosne sluznice, tako da vstavimo konico brisa 2 do 4 cm globoko in nato nekajkrat zavrtimo po notranjosti nosnice, kar ponovimo še v drugi nosnici. Testni bris potopimo v raztopino pufra in ga pustimo tam 1 minuto. Raztopina pufra ima pri testiranju zelo pomembno vlogo, saj nevtralizira kisline, ki bi pokazale nepravilen rezultat.

Po predpisanem času kanemo štiri kapljice vzorca (odvisno od navodil proizvajalca) v vdolbino za vzorec na testni ploščici. Testna ploščica naj bo ves čas do odčitanja rezultata postavljena na ravni površini. Rezultat odčitamo po 15 minutah. Načeloma proizvajalec opredeli, koliko časa največ lahko preteče, da rezultatu še zaupamo. V našem primeru je to 20 minut.

Na testni ploščici imamo običajno dve polji, ki se lahko obarvata s črtico. Test je pravilno izveden, če se obarva polje C (control – kontrolno polje). Če to polje ni obarvano, smo najverjetneje nekaj naredili narobe in v takem primeru rezultatu testa ne moremo zaupati. Možni vzroki so premajhen volumen vzorca, neustrezno odvzet bris, uporabljen/pretečen test ali komponente in nedosledno sledenje navodilom za uporabo. Priporočamo, da si dobro preberete navodilo, nekateri proizvajalci so na spletu objavili tudi videoprikaz pravilnega postopka. Izvid testa je pozitiven, če se obarva polje ob črki T (test – testno polje) ob hkratni obarvanosti polja C. Negativen je, če se obarva samo polje C, polje T pa ostane neobarvano (ni črtice). Po izvedbi testiranja komponente testa zbirajte v plastični vrečki in ustrezno zavrzite z drugimi gospodinjskimi odpadki.

Pozitiven rezultat pomeni, da so v testiranem vzorcu/brisu proteini virusa, kar nakazuje na akutno fazo okužbe. V tem primeru moramo nemudoma obvestiti izbranega osebnega zdravnika, ki bo učenca ali dijaka napotil na testiranje s testom PCR. Do prejema izvida PCR-testa je treba ostati doma v samoizolaciji in upoštevati navodila NIJZ. Seveda je treba o pozitivnem izvidu PCR-testa nemudoma obvestiti ravnatelja vzgojno-izobraževalnega zavoda.

Pred uporabo natančno preberite navodilo! O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Nazaj