Točka zdravja

Kaj je homeopatija?

Homeopatija vedno razvnema burne razprave. Polovica vnetih zagovornikov se ji postavi v bran, druga polovica nasprotnikov spodbija že samo misel nanjo. Kdo ima prav in na katero stran se postaviti?! Lahko homeopatija stopa v korak z uradno medicino?! Nam lahko ponudi pomoč in pri katerih težavah?! Kje so meje homeopatije?! In kaj pravzaprav homeopatija sploh je?!

To so vprašanja, na katere se iščejo odgovori in ta prispevek bo ponudil nekaj iztočnic. Zgolj drobce, kajti celostno podobo homeopatije bom podrobneje predstavila na predavanjih, na katere Vas v mesecu aprilu vabim.

Kaj je homeopatija?

Homeopatija je celosten sistem zdravljenja, ki ga je pred 200 leti utemeljil nemški zdravnik in kemik dr. Samuel Hahnemann. Ugotovil je, da snov, ki v velikih odmerkih povzroča reakcijo, nasprotno v minimalnih količinah omogoča zdravljenje.

Beseda homeopatija izvira iz grščine in dobesedno pomeni »podobno trpljenje«. V besedi je skrito temeljno delovanje homeopatije, ki je zajeto v latinskem izreku: Similia similibus curentur, kar pomeni: podobno naj se zdravi s podobnim. In to je osnova homeopatije! Po omenjenem načelu je mogoče bolezen ozdraviti z zdravilom, ki pri zdravem človeku povzroča podobne simptome in znake, kot jih ima bolnik.

Način priprave homeopatskih zdravil?

Homeopatska zdravila so pripravljena iz naravnih substanc mineralnega, rastlinskega in živalskega izvora. Ponavadi so homeopatska zdravila v obliki globul (majhnih kroglic), lahko pa so tudi v obliki tablet ali kapljic. Homeopatska zdravila so pripravljena z redčenjem matičnih tinktur. Sledi dinamizacija (potenciranje) raztopin, kar pomeni mešanje s stresanjem. Potenciranje z redčenjem se izvaja postopno, vsaka naslednja stopnja redčenja vsebuje en del predhodno redčene raztopine. Vsaka naslednja razredčitev je v bistvu potenciranje in torej priprava močnejšega homeopatskega pripravka, čeprav se količina matične tinkture manjša – ponavadi je v dobljeni raztopini kot končnem izdelku ni več mogoče ugotoviti! Ta predsodek pa je tudi spor med uradno medicino in homeopatijo, ki se je ohranil vse do današnjih dni. Zakaj kljub minimalnim koncentracijam učinkovin homeopatija sploh učinkuje?

Globalni pristop zdravljenja:

Homeopatija je individualna metoda zdravljenja, kar pomeni, da se bo vsak posameznik svojevrstno odzval na določen bolezenski znak. Zato zdravljenje in izbira zdravila za enako bolezen pri različnih posameznikih v homeopatiji ni enako! Vedeti moramo, da je homeopatija holistična metoda zdravljenja, torej obravnava človeka v celoti. V homeopatiji je pomembno, da spoznamo človeka tako na fizični kot na čustveni ravni. Homeopatija vidi bolezen kot intenzivni poskus organizma ponovno vzpostaviti ravnovesje s homeopatskimi mehanizmi. In homeopatska zdravila le spodbujajo te naravne mehanizme.

Kaj lahko s homeopatijo zdravimo?

S homeopatijo lahko zdravimo tako akutne kot kronične bolezni. A pomembno je vedeti, da lahko zdravimo bolezni, ki so funkcionalne narave oziroma bolezni, kjer nimamo nepopravljivih okvar na organih in tkivih. Pri hudih degenerativnih in drugih obolenjih, kjer je prišlo do nepopravljivih okvar na organih in tkivih, ozdravitve ne moremo pričakovati, možno pa je težave lajšati ali upočasniti napredovanje bolezni

In če s precizno tehtnico na koncu vendarle skušamo potežkati homeopatijo in na drugi strani uradno medicino, na katero strani se bo tehtnica prevesila?!

Enoznačnega odgovora na to vprašanje ni mogoče dati! Kajti gotovo je, da imata oba sistema nekatere prednosti in žal tudi slabosti, zato bi se lahko s pridom dopolnjevala. Za odločitev na katero stran in kako se tehtnica prevesi, pa je potrebno v mozaik zgodbe dodati še mnogo več znanja – tako o uradni medicini, kakor o homeopatiji.

Pred uporabo natančno preberite navodilo! O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Nazaj