Točka zdravja

Kdo vam izdaja zdravila?

Na prvi pogled dokaj enostavno vprašanje, ki marsikoga spravi v zadrego. Zakon o lekarniški dejavnosti pravi, da je pooblaščena oseba za izdajo zdravil, za katere je potreben recept, magister farmacije z licenco. Magister farmacije je strokovni naslov, ki ga pridobi diplomant ob uspešnem zaključku petletnega šolanja po programu enoviti magistrski študij farmacije. 


Dvom v potrebo po tako visoko izobraženem kadru postane neupravičen, če se zavedamo kako pomembno in odgovorno vlogo ima magister farmacije ob izdaji zdravil. Najprej ne smemo spregledati, da je to zadnji zdravstveni delavec, s katerim je bolnik v stiku. Bolniku, ki je zapustil lekarno z zdravili moramo zagotoviti, da je prejel ustrezna zdravila, ki jih bo prejemal na učinkovit in varen način.


Kot uporabnik lekarniških storitev verjetno zaznate predvsem svetovalno vlogo magistra farmacije, ki vam ob izdaji zdravil svetuje pravilen način uporabe. Dejansko je izdaja zdravil definirana kot postopek vročitve zdravila uporabniku, ki ga spremlja dajanje ustreznega navodila za uporabo, vključno s pisnim navodilom ter svetovanjem za pravilno in varno uporabo. Zdravila so si med sabo zelo različna in tudi enake farmacevtske oblike različno uporabljamo. Nekatere tablete lahko zdrobimo, drugih ne smemo. Nekatera zdravila moramo zaužiti s hrano, druga moramo odmerjati na prazen želodec. Nekatera zdravila vzamemo zjutraj, druga opoldne, tretja zvečer. Učinek nekaterih zdravil sočasno zaužito mleko lahko zmanjša oziroma prepreči, pri drugih pa je zaužitje z mlekom priporočljivo. Naštel sem le nekatere dejavnike, ki vplivajo na delovanje zdravil. Dejstvo je, da poznamo veliko zdravil, in vsako leto njihovo število narašča, zato je razumljivo, da vam zdravila sme izdajati le kompetentna oseba. Ne le pravilno izbrano zdravilo, na učinkovitost in varnost zdravljenja pomembno vpliva tudi način uporabe zdravila.


A celotne vloge magistra farmacije pri izdaji zdravil še tako budno oko praviloma niti ne prepozna. Magister farmacije mora namreč preprečiti uporabo prenizkega ali previsokega odmerka zdravila. Resda odmerek določi zdravnik, a magister farmacije pred izdajo še preveri njegovo ustreznost. Ob predpisu več zdravil preveri tudi morebitno podvajanje učinkovin in prepreči izdajo med seboj kontraindiciranih si zdravil. Zelo pomembna je tudi njegova vloga ob odločitvi za samozdravljenje. Pri tem mora upoštevati tudi bolnikove morebitne kronične bolezni ter stalno ali občasno zdravljenje z zdravili.


Magistra farmacije torej lahko kaj hitro vidimo v vlogi skrbnika varnega zdravljenja z zdravili. Zdravil nikakor ne moremo primerjati z živili ali prehranskimi dodatki, njihova dobrobit in tudi potencialna škodljivost sta toliko večji, da je potreba po zagotavljanju varnosti pravzaprav samoumevna. Ne preseneča torej, da spada tudi ta poklic med regulirane poklice, ki morajo redno dokazovati dodatno strokovno izpopolnjevanje.


In nenazadnje, magister farmacije v lekarni zdravila ne le izdaja, pač pa jih tudi izdeluje. Ta so pogosto prilagojena posameznemu bolniku, a hkrati moramo zagotoviti izdelavo kvalitetnih zdravil, ki omogočajo učinkovito in varno zdravljenje.


Magister farmacije mora imeti bogato znanje s področja poznavanja delovanja človeškega telesa, patoloških procesov pri boleznih ter vpliva delovanja zdravil na telo, kakor tudi vpliva telesa na zdravila, če želi z ustreznim svetovanjem zagotoviti učinkovito in varno zdravljenje z zdravili. 

 

Pred uporabo natančno preberite navodilo! O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Nazaj