Točka zdravja

Lekarna med prazniki

V zadnjem času ljudi razburja novica o predlogu reorganizacije mreže nujne medicinske pomoči, ki predvideva ukinitev urgentnih ambulant v nekaterih zdravstvenih domovih. Kako pa je z lekarnami? Podobno, kot je omejen čas delovanja ambulant na primarnem zdravstvenem nivoju, je omejen tudi odpiralni čas tako imenovanih zunanjih lekarn, tako lekarn v okviru javnih zavodov, kot zasebnih lekarn. Podobno kot ambulante so lekarne zaprtne ponoči, ob nedeljah in praznikih. Ob sobotah so nekatere lekarne odprte, a praviloma je odpiraln čas krajšim kot med delovniki.

Seveda lahko ljudje zbolimo tudi med prazniki. Za take primere so dežurne lekarne, katerih mreža je bolj ali manj nespremenjena že vrsto let. V Sloveniji je 12 lekarn, ki zagotavljajo 24-urno preskrbo prebivalstva z zdravili, velika večina (z izjemo ene lekarne) gre za lekarne v sklopu javnih zavodov. Med njimi na področju Pomurja vrši 24-urno oskrbo prebivalstva z zdravili lekarna Murska Sobota.

Čeprav so slovenske lekarne v primerjavi z marsikatero od drugih držav tudi v nočnem času in med prazniki dostopnejše, pa seveda neprimerljivo v bistveno manjši meri, kot ob delovnikih. Na področju Pomurja med delovniki deluje 15 lekarniških enot javnega zavoda Pomurskih lekarn in 12 zasebnih koncesijskih lekarn. Dežurno službo, ki se izvaja v lekarni Murska Sobota, izvajajo izključno farmacevti zaposleni v Pomurskih lekarnah. Od teh je v času dežurne službe prisoten običajno le en magister oz. magistra farmacije. Njena oz. njegova prisotnost zagotavlja izdajo zdravil za nujne primere, predpisana na recept istega dne.

Podobno kot v urgentnih centrih se pogosto tudi pred dežurno lekarno ustvari gneča, kar povzroča precej negodovanja med čakajočimi. Po pogovoru s sodelavci opažamo, da temu botruje iskanje zdravil in drugih izdelkov, ki niso predmet dežurne službe. Dežurna lekarniška služba je namreč prvenstveno namenjena izdaji zdravil, predpisanih na recept istega dne.

Posamezniki, ki prihajajo iskat lekarniške storitve v času dežurne službe za primere, ki bi jih lahko opravili v času rednega odpiralnega časa tako po nepotrebnem obremenjujejo magistre farmacije, povzročajo vrste pred lekarno in podaljšujejo čakalni čas bolnikom, ki so tistega dne že precej časa preživeli na urgenci in v avtomobilu, ko so se najprej peljali do zdravnika in nato še do lekarne. Na nek način torej kratijo dostop do lekarne bolnikom, ki jim je dežurna lekarniška služba pravzaprav namenjena.

V času božično novoletnih praznikov izrekamo številna voščila in želje. Številnim bi dodal uvidevnost do soljudi, vsaj malce empatije in zavedanje, da nam ne pripadajo le pravice, pač pa imamo tudi odgovornost. Tudi ali predvsem za zdravje.

Upam, da med prazniki ne boste zboleli. Če pa že, pa upam, da boste doživeli hitro obravnavo, tako pri zdravniku, kot pri farmacevtu. In ozdraveli.

Pred uporabo natančno preberite navodilo! O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Nazaj