Točka zdravja

Nabiranje zdravilnih rastlin

Že pred mnogimi leti so se naši predniki zavedali, da spomladi in poleti cvetijo številne rastline, ki imajo za naše zdravje mnoge koristne učinke.

Že pred mnogimi leti so se naši predniki zavedali, da spomladi in poleti cvetijo številne rastline, ki imajo za naše zdravje mnoge koristne učinke.
S številnimi raziskavami in znanji vemo vedno več o posamezni rastlini, o njenem koristnem in tudi nezaželenem učinku na človekovo zdravje. Zaradi vedno bolj onesnaženega okolja pa se pojavlja dodatno tveganje glede učinkovitosti in varnosti zdravilnih rastlin.
Ko se odločimo za domačo uporabo zdravilnih rastlin, se moramo zavedati, da jih je treba res dobro poznati, saj so si mnoge zelo podobne, nekatere pa so zelo strupene. Zato je zamenjava lahko usodna.

Osnovni napotki za nabiranje zdravilnih rastlin:

  • vedno nabiramo samo znane rastline, ki niso zaščitene,
  • rastlin ne nabiramo ob cestah in onesnaženih rekah,
  • nabiramo jih največ za eno leto, saj s časom izgubljajo učinek,
  • za prehrano uporabljamo, čim dlje je mogoče, sveža zelišča,
  • vedno nabiramo tiste dele rastlin, ki jih potrebujemo, in pri tem pazimo, da ne poškodujemo korenin,
  • nabranih rastlin ne tlačimo v vrečko,
  • posušene rastline shranimo v kartonski, stekleni ali keramični posodi,
  • za shranjevanje izberemo suh, temen in hladen prostor.

Ko rastlino utrgamo, v njej preneha življenje. Začne se razkrojevalno delo kvasil in drobnoživk, ki pokvarijo vrednost zdravilne zeli, če tega pravočasno ne preprečimo. Najpogostejši način preprečitve je sušenje. S tem ko rastlini odvzamemo vodo, onemogočimo kvasilom in drobnoživkam razkroj, ker brez vode ne morejo živeti in se razmnoževati.

Čas nabiranja in sušenja rastlin:

  

ČAS NABIRANJA

ČAS SUŠENJA

LISTI

tik pred cvetenjem

36 dni

CVETOVI

poleti, med cvetenjem

38 dni

KORENINE, KORENIKE

jeseni

14 dni

LUBJE

spomladi

14 dni

Jeseni in spomladi čas sušenja podvojimo. Pazimo na sušenje na peči, kjer temperatura ne sme preseči 70 stopinj. Peč naj bo toliko topla, da nas ne peče v roko.

Zdravljenje z rastlinami je znano že več tisočletij. Mnoge zdravilne rastline in njihove učinke je prevzela tudi uradna medicina.
V zadnjem času sta nabiranje in uporaba zdravilnih zelišč vedno bolj moderna in priljubljena, saj mnogi to povezujejo z naravnim zdravljenjem. Čeprav so to resnično naravna zdravila, jih ne smemo uporabljati pretirano in na slepo. Za zdravljenje z zdravilnimi rastlinami se odločimo po farmacevtovem ali zdravnikovem nasvetu.

Nazaj