Točka zdravja

Ni (nam) vseeno, kako jemljete tablete

Vloga in poslanstvo lekarniškega farmacevta sta prizadevanje in skrb za najboljšo možno oskrbo bolnikov z zdravili, medicinskimi pripomočki in drugimi produkti, ki jih izdajamo v lekarnah. Naše delo in svetovanje je usmerjeno k skrbi za bolnika, s čimer zagotavljamo in pomembno prispevamo k pričakovanim izidom zdravljenja z zdravili. Vse to so naše kompetence, preko katerih želimo vam, našim bolnikom, zagotoviti najboljšo možno in ustrezno preskrbo z zdravili. Naša prva skrb ste vsi bolniki, ki prihajate v naše lekarne in nam zaupate. Nič manj kot za vas, je torej tudi za nas pomembno, da vam pri izdaji ustrezno svetujemo, omogočimo pravilno, varno uporabo zdravil in skrbimo za to, da se ob strokovni oskrbi čim bolje počutite.


Ob izdajanju zdravil se srečujemo z veliko različnimi farmacevtskimi oblikami. V farmaciji z izrazom farmacevtska oblika označujemo farmacevtsko - tehnološko izdelano zdravilo, ki vsebuje zdravilno učinkovino in eno ali več pomožnih snovi. Če farmacevtska oblika vsebuje enkratni odmerek zdravilne učinkovine, gre za enoodmerno farmacevtsko obliko (npr. tableta, kapsula, svečka), če pa vsebuje večkratni odmerek, gre za večodmerno farmacevtsko obliko (npr. sirup, krema, mazilo, gel). Vsaka oblika ima tako točno določeno količino zdravilne učinkovine, ki največkrat predstavlja en odmerek zdravila. Večina zdravil se jemlje skozi usta, ki je najbolj razširjena, varna, priročna in naravna pot uporabe zdravil. Na opisan način se jemlje približno 70 % vseh zdravil, med vsemi farmacevtskimi oblikami pa so najpogosteje uporabljene tablete in kapsule. 


Izraz tableta izhaja iz latinskega imena »tabuletta« in odraža obliko diska. Poznamo več vrst tablet in sicer neobložene, obložene, šumeče, disperzibilne, orodisperzibilne, gastrorezistentne in druge. Med farmacevtskimi oblikami so tablete najpogosteje uporabljane zaradi njihove priročnosti, stabilnosti in enostavnega vnosa zdravila. Osnovne zahteve za varno zdravljenje z zdravili povzamemo kot »Pravilo pet«. To pomeni, da prejme pravi bolnik pravo zdravilo v pravem odmerku na pravo mesto ob pravem času. Vse to najlažje dosežemo prav s tabletami, preko poti vnosa zdravila skozi usta. Najpogosteje se tablete zaužijejo cele, včasih pa je potrebna optimizacija zdravljenja z lomljenjem ali drobljenjem, s čimer izjemoma dosežemo prilagoditev odmerka ali olajšamo požiranje tablete. 


Deljenje tablete pomeni lomljenje na manjše enote. Tablete, ki jih delimo ali lomimo morajo imeti eno ali več razdelilnih zarez. Potrebno je izpostaviti, da zareza ni gotov znak, da jo lahko prepolovimo in zaužijemo le eno polovico, saj so včasih zareze namenjene le lažjemu požiranju in ne delitvi odmerka. Ko tableto prelomimo neposredno vplivamo na stabilnost zdravilne učinkovine, ki jo končna farmacevtska oblika vsebuje. Vkolikor jo razpolovimo, lahko pride do različne vsebnosti zdravilne učinkovine v obeh polovicah, kar vodi v neenakomerno aplikacijo zdravila, zato v ta namen priporočamo posebne rezalnike, ki so na voljo v vseh naših lekarnah. Če se torej tableta deli in lomi, mora biti to določeno in dovoljeno iz strani proizvajalca zdravila. Podobno velja za drobljenje, ki pomeni uprašitev tablete v prašek. Oba postopka, deljenje in drobljenje, sta pri zdravljenju torej možna, a je potrebno poudariti in posebej izpostaviti, da ne vedno dovoljena. 


Omejitev lomljenja velja predvsem za tablete s t.i. »prirejenim sproščanjem«. Izraz označuje zakasnelo, podaljšano ali pulzirajoče sproščanje, pri katerih farmacevtski tehnologi s posebnim postopkom načrtovanja in izdelave zdravila dosežejo, da se zdravilna učinkovina sprosti iz tablete na točno določenem mestu in/ali časovno in količinsko omejeno. Z lomljenjem bi posegli v zelo kompleksno tehnološko zgradbo, s čimer bi nevede lahko povzročili neučinkovitost in/ali celo škodljivost zdravila. Podobno velja za tablete, ki so prekrite z eno ali več plastmi varovalne obloge. S slednjo običajno prekrijemo neprijeten okus zdravilne učinkovine, jo zaščitimo pred vplivi iz okolja ali omogočimo lažje požiranje končne farmacevtske oblike. Razlogi za oblaganje so hkrati razlogi za to, da te tablete niso namenjene poseganju v njihovo prvotno strukturo, saj bi s tem izničili pomembno funkcijo varovalne obloge. Med obloženimi tabletami je smiselno posebej izpostaviti še gastrorezistentno oblogo, ki omogoča, da se tableta razgradi šele na za to namenjenem mestu delovanja. V to skupino spadajo tiste z delovanjem na povečano izločanje želodčne kisline in jih zato nikoli ne lomimo ali drobimo.


Poleg opisanih vzrokov, ki se nanašajo predvsem na poseganje v tehnološko zgradbo in način delovanja, pa je nenazadnje potrebno poskrbeti tudi za varnost oseb, ki prihajajo v stik s končnimi farmacevtskimi oblikami. Posebno opozorilo velja predvsem za nosečnice. Zaradi prašenja imajo lahko postopki lomljenja in/ali drobljenja tablet neposreden vpliv na posameznika, ki tableto lomi. Prah, ki pri tem nastaja prihaja v stik s kožo in sluznicami, lahko pa pride tudi do vdihovanja majhnih delcev. Posebna previdnost je potrebna predvsem pri citostatikih in zdravilih, ki vsebujejo androgene hormone. 


Iz zgoraj opisanih razlogov je torej posebej pomembno, da se o možnostih jemanja vaših zdravil vedno posvetujete z zdravnikom ali s farmacevtom v lekarni. Lekarniški farmacevti smo strokovnjaki na področju zdravljenja z zdravili, ki lahko bolniku nudimo individualizirano osebno svetovanje, prilagojeno na vaše želje in potrebe. Hkrati se zavedamo, da je vsak bolnik na neki način strokovnjak za svoje zdravstveno stanje in svoje telo, zato je pomembno, da z vami vselej vzpostavljamo dvosmerno komunikacijo in vam nudimo optimizirano svetovanje glede na vaše potrebe. Prav z namenom celostne obravnave in pregleda vaše redne terapije, nudimo v naših lekarnah pogovor in svetovanje o zdravilih, ki smo ga, kot drugod po Sloveniji, poimenovali »Pregled uporabe zdravil «. Povsem razumljivo je, da se ob množici zdravil, ki jih prejemate, včasih ne znajdete najbolje. Storitev »Pregled uporabe zdravil«, na katero se predhodno naročite, zajema celovit pregled vaše redne terapije in ustrezno svetovanje v nekoliko bolj zasebnem okolju od tistega, ki ga predstavlja izdajno mesto v lekarni. 
Če povzamemo, tablet s posebnim postopkom izdelave torej nikoli ne lomimo oziroma drobimo, saj s tem vplivamo na (ne)učinkovitost zdravila, nemalokrat pa tudi na njegovo stabilnost in neželene učinke. Kar živimo danes, ustvarja naš jutri, zato bodimo odgovorni, pozorni in prijazni do sebe in svojega zdravja. 
 

 

Pred uporabo natančno preberite navodilo! O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Nazaj