Točka zdravja

Ponovna uporaba zdravil?

Zdravilo, ki ga več ne rabite, ne smete odvreči med navadne komunalne odpadke, pač pa jih morate oddati med odpadna zdravila. Marsikdo je začuden nad dejstvom, da sodijo med odpadna zdravila tudi nerabljena zdravila, ki so zapustila lekarno in jim rok uporabnosti še ni potekel, morebiti so celo še originalno zapakirana.  

Zakaj imamo tako rigorozno pravilo? 
V ozadju je skrb za varnost ljudi. Dokler zdravilo ne zapusti lekarne se nahaja ves čas, torej od proizvodnje, med transportom, v skladiščih in v lekarnah pod kontroliranimi pogoji. Na ta način je zagotovljena učinkovitost in varnost zdravila. Kakovost zdravila, za katerega ne moremo vedeti, pod kakšnimi pogoji je bilo shranjeno, je vprašljiva. Ker učinkovitosti in varnosti zdravljenja s takim zdravilom ne moremo več zagotoviti, ga ne moremo ponovno uporabiti.  
 

Imajo vse države onemogočeno ponovno izdajo zdravil? 
V večini držav veljajo enaka pravila, kot pri nas. To pomeni, da se zdravil, ki zapustijo nadzorovane pogoje v lekarni več ne uporabi za drugega bolnika. Vemo pa, da imata denimo ZDA in od pred kratkim Grčija možnost, da se neuporabljena zdravila ponovno uporabijo. Ta zdravila so namenjena predvsem ljudem, ki si jih drugače ne bi mogli privoščiti. 
 

Kakšno je breme neporabljenih zdravil? 
Vsako zdravilo, ki ni bilo uporabljeno ni doseglo svojega namena in nam torej kot družbi predstavlja nepotreben strošek. Poleg tega pa nepravilno odvržena zdravila (recimo splaknjena skozi straniščno školjko ali odvržena med navadne komunalne odpadke) onesnažujejo okolje. Sledi zdravil so našli v površinski vodah, recimo jezerih in rekah, v podtalnici, v zemlji in celo v pitni vodi. Vse države zato skušajo obvladovati preveliko količino neuporabljenih zdravil. 
 

Na kakšen način bi lahko zmanjšali količino odpadnih zdravil? 
Prvi korak na poti k rešitvi vidimo v proučitvi vzrokov za nastalo situacijo. Določen del pade na ramena predpisovalcev, kar zaznamo občasno tudi v lekarnah, saj ima lahko nekdo predpisano isto zdravilo na več obnovljivih receptov. Zdravila lahko ostanejo neuporabljena ob spremembi terapije ali ob smrti. Na ta dva vzroka težje vplivamo, saj sta pogosto nenapovedljiva, vsekakor pa lahko vplivamo na neredno uporabo zdravil. Ocene, da je možno zmanjšati količino odpadnih zdravil za vsaj 30 do 50 % nas utrjuje v prepričanju, da lahko veliko storimo. 
 

Na kakšen način lahko pomagamo lekarniški farmacevti? 
Glede ponovne izdaje vrnjenih zdravil imamo farmacevti kar nekaj pomislekov. Teoretično bi lahko ponovno uporabili zdravila, za katerega bi nedvomno vedeli, da nihče ni posegel vanj in so bila 
ustrezno shranjena. Torej bi morala biti zdravila opremljena s sistemom, ki onemogoči neopazen poseg in sistemom, ki bi zaznal shranjevanje v neprimernih pogojih, recimo previsoki temperaturi.  
Verjamemo, da bi več lahko naredili, če bi poskušali vplivati na pomemben delež neuporabljenih zdravil, ki nastane zaradi neuporabe zdravil. V pomoč je lahko naša storitev pregled uporabe zdravil, kjer se z magistrom farmacije pogovorite o svojih zdravilih in preverite, če jih pravilno uporabljate. Med tem se pogovorimo tudi o koristih in tveganjih zdravljenja z zdravili. Opažamo namreč, da so napačne, enostranske informacije in pretiran strah pred tveganji pogost vzrok za neuporabo zdravil. Uporabniku zdravil pa predstavimo tudi različne tehnike, s katerimi skušamo preprečiti pozabljanje jemanja zdravil. 
 

Kaj lahko prispeva vsak posameznik? 
Zdravila uporabljajte redno, glede na navodilo zdravnika in farmacevta. Nikar si doma ne delajte zalog zdravil. Zdravil, ki jih še ne rabite v lekarni ne dvigujte. Če vas skrbi razmerje koristi in tveganja zdravljenja z zdravilom, se skušajte o tem pogovoriti z zdravnikom ali s farmacevtom.  
Nanizal sem nekaj predlogov. Naj na koncu izpostavim, da nobeno zdravilo, ki ga prejmete v lekarni, četudi zanj nič ne (do)plačate, ni zastonj. Negospodarno ravnanje z zdravili škoduje družbi, ne le finančno, pač pa zmanjšuje tudi dostopnost do zdravil in drugih načinov zdravljenja. 
 

 

Pred uporabo natančno preberite navodilo! O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Nazaj