Točka zdravja

Prelomiti tableto ali ne?

Tablete so najpogosteje uporabljena farmacevtska oblika zdravil zaradi številnih prednosti, od stabilnosti do preproste uporabe. Tableto damo na jezik v usta in jo poplaknemo s kozarcem tekočine. Praviloma jih zaužijemo cele, včasih pa se pojavi potreba, da bi jih prepolovili. V tem trenutku se nam zastavi vprašanje, ali je to primerno.

Na žalost enotnega odgovora v tem trenutku ne moremo dati. Načeloma tableto lahko prelomimo po zarezi, če je ta prisotna. Vendar moramo v takem primeru poznati namen zareze. Včasih nam zareza omogoča delitev tablete na manjše odmerke, ne pa vedno. Včasih je namenjena le lažjemu odmerjanju tablete, torej za lažje požiranje, ne pa za odmerjanje manjših odmerkov. V takih primerih namreč učinkovina ni enakomerno razporejena po celotni tableti. Uživanje polovičk bi tako pomenilo, da enkrat zaužijemo manjši odmerek, drugič večjega. Tega si seveda ne želimo, saj s tem ne zagotovimo vedno enakega učinka, tudi varnost ni zagotovljena v enaki meri.

Kaj bi torej bil nasvet ob lomljenju tablet z zarezo? Če je lomljenje namenjeno lažjemu požiranju, kar pomeni, da bomo zaužili polovici drugo za drugo, potem to smemo storiti. V lekarnah vam ponudimo posebne naprave, tako imenovane razdelilnike, ki olajšajo delitev tablet. Če pa želimo z lomljenjem odmeriti manjši odmerek (zaužili bomo samo polovico), potem je treba najprej preveriti, ali je zareza namenjena tudi temu.

Kako pa ravnamo v primeru, kadar tableta nima zareze? Takih tablet običajno ni priporočljivo deliti ali pa se jih niti ne sme. Veliko tablet je narejenih s posebno tehnologijo, običajno imajo posebno ovojnico, ki ima različne vloge. Če gre za ovojnico, ki omogoča boljšo stabilnost tablete in s tem daljši rok uporabnosti, omogoča lažje požiranje ali prikritje neprijetnega okusa, tako tableto načeloma lahko prelomimo.

Če pa ima ovojnica namen prirejenega oziroma podaljšanega sproščanja ali je namenjena zaščiti bodisi učinkovine pred razpadom v kislem želodčnem soku bodisi zaščiti želodčne sluznice pred učinkovino, take tablete ne smemo prelomiti. Če takšno tableto prelomimo, povzročimo različne neželene posledice.

Prelom tablete s prirejenim oziroma podaljšanim sproščanjem ima dve neželeni posledici. Povzroči, da bo zdravilo delovalo precej krajši čas, kot bi sicer, in poveča se možnost neželenih, morebiti celo toksičnih učinkov.

Posledica preloma tablete z gastrorezistentno oblogo je odvisna od namena obloge. Če je ta namenjena zaščiti učinkovine pred kislim želodčnim sokom, bo zaradi preloma učinek manjši od pričakovanega ali bo celo izostal. Če je obloga namenjena preprečitvi sproščanja učinkovine v želodcu, bo prelom take tablete najverjetneje povzročil neželeno delovanje na želodčno sluznico, ki se bo izrazilo z draženjem, bolečinami v želodcu, lahko tudi nastankom želodčne razjede.

Pacient običajno ne premore dovolj znanja, niti nima dostopa do vseh informacij, da bi lahko presodil, ali je delitev tablete varna in brez vpliva na učinkovitost zdravljenja z zdravilom. Zato lahko razdeli le tablete, za katere proizvajalec v navodilu za uporabo tako ravnanje nedvomno dovoljuje. V vseh drugih primerih pa svetujemo posvet z lekarniškim farmacevtom. Naše strokovno znanje nam omogoča presojo morebitnih posledic preloma tablete. Če presodimo, da delitev tablete pomeni preveliko tveganje glede učinkovitosti ali varnosti, lahko pomagamo poiskati ustrezno alternativo med drugimi zdravili.

Pred uporabo natančno preberite navodilo! O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Nazaj