Točka zdravja

Probiotiki so pomembni za zdravje

Le kdo ne pozna vsakodnevnih reklam probiotičnih jogurtov, napitkov, skut in sirov, ki ohranjajo in povrnejo zdravje? Da, vse več je reklam, tudi takšnih, ki ponujajo mnogo pomislekov za in proti. Denimo pralni praški s probiotiki…
Ob kopici tovrstnih informacij se človek vpraša kaj sploh so probiotiki in zakaj so tako pomembni? Nekaj odgovorov ponujam v prispevku.

Probiotiki – varen objem bakterij
Čeprav nam izraz bakterija ponavadi v mislih ne vzbudi ničesar dobrega, je v probiotikih drugače. Probiotiki vsebujejo namreč bakterije, ki so za nas koristne in vzpostavljajo normalno črevesno floro, ki je bistvena za našo zdravje. Beseda probiotik izvora iz grščine, kjer »pro« pomeni »za« in »bios« »življenje« - torej za življenje. V tovrstnih izdelkih so namreč največkrat mlečnokislinske bakterije iz rodov Lactobacillus in Bifidobacterium. Te bakteriji so običajni prebivalci človekove črevesne mikroflore, torej so že vključeni v boj proti škodljivim in nevarnim bakterijam, ki povzročajo različne bolezni. Njihovo delovanje proti škodljivim bakterijam lahko opišemo kot antagonistično in tekmovalno, kar pomeni, da z njimi tekmujejo za mesto vezave za črevesno steno in tudi za hrano.

Naša mikroflora in pomoč probiotikov
V črevesju živi sto tisoč milijard mikroorganizmov, ki sestavljajo našo črevesno mikrofloro.
Njena naloga ni le prebavljanje hrane, vpliva tudi na delovanje imunskega sistema in osrednjega živčnega sistema, zaradi česar črevesju pravimo tudi drugi možgani. Živčni prenašalci so neposredno povezani s črevesjem. Če se prehranjujemo nepravilno, se najprej spremeni pH v črevesju. To obenem spremeni življenjske razmere bakterij – nekatere uniči, druge, ki utegnejo škodovati zdravju, pa se dodatno razmnožijo. Prav tako se ravnovesje poruši zaradi mnogih sprememb: stres, prehrana, antibiotična terapija, starost,… In v takšnih primerih je potrebno mikrofloro ponovno vzpostaviti v ravnovesje. To dosežemo z dodatkom probiotičnih kultur. 

Katere probiotične kulture so pomembne
V črevesni flori živi na stotine vrst mikroorganizmov. In samo približno 6% teh nam je znanih oziroma poznamo delovanje. Poznavanje sevov je v zdravljenju in ohranjanju zdravja izrednega pomena, saj ima vsak sev svojo nalogo in področje delovanja. Najpogosteje so v izdelkih mlečnokislinske bakterije iz rodov Lactobacillus in Bifidobacterium. Seveda pa je sevov veliko in glede na težave je potrebna izbira pravega seva. O tem bo govora v naslednji števili Vestnika. 

Prehrana 
Med najbolj priljubljena probiotična živila spadajo probiotični jogurti. Probiotične seve bakterij jim največkrat dodajo šele na koncu proizvodnje, ko se je mlečnokislinska fermentacija v prisotnosti primarnih bakterij že končala. Nekateri sevi probiotičnih bakterij lahko sami povzročijo želeno fermentacijo mleka, zato primarne bakterije niso potrebne. 

Je probiotičnih kultur v prehrani dovolj?
To je vprašanje, ki bi moralo dati odgovor v vsakodnevnih reklamah. Zato se je smiselno vprašati ali lahko dobre bakterije v telo vnesemo z jogurti, siri in kislim zeljem. Odgovor je zagotovo pritrdilen, vendar se moramo zavedati, da je za vzdrževanje zdravja to lahko dovoljšnja podpora, kadar pa je ravnovesje že porušeno, pa se iz tovrstnih izdelkov v našem črevesju ne morejo namnožiti v takšnem številu, da bi prišlo do zdravljenja. Jogurt namreč vsebuje le milijon do pet milijonov bakterij, kar je premalo, da bi koloniziralo telo. Čez črevesje torej samo potujejo in nam zdravje ohranjajo. V kolikor so težave kot so driska, dermatitisi, slaba prebava že prisotni, je potrebno poseči po zdravilih ali prehranskih dopolnilih z določenimi kulturami. 

Za konec samo še zanimivost: znano je, da so Bolgari med največjimi porabniki jogurta in drugih mlečnih izdelkov, ki vsebujejo velike količine mlečnokislinskih bakterij. Manj znano pa je, da spadajo med narode, katerih pripadniki dočakajo najvišjo starost. 
Je to v povezavi? Nekaj je zagotovo na tem. A je res tudi to, da zgolj z jogurti in mlečnokislinskimi bakterijami zdravja ne bomo pričarali. Vsekakor pa so lahko dobrodošla podpora. A samo, če so prav izbrani in pravilno uporabljeni. 

Pred uporabo natančno preberite navodilo! O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Nazaj