Točka zdravja

Shranjevanje zdravil v hladilniku

V poletnih mesecih je lahko že shranjevanje zdravil pri sobnih temperaturah izziv. Še posebno kadar obisk lekarne ni naš zadnji postanek pred odhodom domov. V vozilu, parkiranem na sončni pripeki, namreč temperatura doseže precej višje vrednosti od priporočenih, kar ogrozi kakovost zdravila in vpliva na učinkovitost in varnost zdravljenja z njim.

Na temperaturo so še bolj občutljiva zdravila, ki jih hranimo v hladilniku. Ta morajo biti hranjena ves čas od proizvodnje do izdaje pacientu v lekarni v razmerah, kjer temperatura ne presega predpisanega intervala 2 °C do 8 °C. V lekarnah to zagotavljamo s pomočjo profesionalnih hladilnikov in sistema, ki temperaturo nenehno spremlja, zapisuje in nas v primeru temperaturnih odklonov nanje tudi opozarja. Ustrezno ravnanje s temi zdravili opredeljujejo različna navodila, ki nam predpisujejo način naročanja, prevzema in skladiščenja, kakor tudi spremljanje temperaturnih razmer.

Kako taka zdravila shranjevati doma

Prvi korak je prevzem zdravila v lekarni. V zadnjih letih se je nabor tovrstnih zdravil precej povečal, predvsem na račun bioloških zdravil. Njihovo delovanje je običajno ozko usmerjeno, zato jih potrebuje manj ljudi, obenem pa je tudi njihova nabavna cena precej visoka. Zaradi teh dejavnikov jih lekarne, posebno manjše, nimajo neprestano v zalogi. Na to je treba pomisliti in lekarno pred načrtovanim dvigom zdravila obvestiti. Lekarne sicer vzdržujejo primerne zaloge po količini in vrsti zdravil glede na potrebe pacientov. Po določilih zakona o lekarniški dejavnosti lekarna zagotovi vsa zdravila, ki so na trgu v Republiki Sloveniji, najpozneje v 24 urah od naročila oziroma naslednji delovni dan.

Prevzem zdravil, ki jih shranjujemo v hladilniku, bi bilo najbolje opraviti s pomočjo hladilne torbe. To še posebej velja za poletne mesece. Koliko smo pri tem dosledni, je v veliki meri odvisno tudi od zdravila. Nekatera namreč lahko pred uporabo nekaj časa shranjujemo tudi pri višjih temperaturah od 8 °C, recimo nekaj dni do nekaj tednov pri sobni temperaturi. Če prinesemo taka zdravila domov v več pakiranjih, potem pakiranje, ki ga začnemo uporabljati, lahko ostane zunaj hladilnika, preostala pakiranja pa pospravimo v hladilnik in jih tam pustimo do začetka uporabe.

V primeru prenašanja v hladilnih torbah in tudi pri shranjevanju v hladilnikih bodimo previdni, da zdravil ne postavimo v neposreden stik s hladilnim telesom (ledom). Temperatura ledu je namreč pod 0 °C, kar povzroča nevarnost, da zdravilo zmrzne. Prenizke temperature tem zdravilom lahko škodujejo celo bolj kot previsoke. Zdravilu, ki bi zmrznilo, ne moremo več zaupati, lahko ga le še predamo v uničenje – vrnemo v lekarno kot odpadno zdravilo.

Najbolje je, da po prevzemu zdravil v lekarni ta čim prej odnesemo domov in jih damo v hladilnik. Če bi se morali še kje na poti ustaviti, zdravil, posebno v poletnih mesecih, ne puščamo v avtomobilu, pač pa jih vzamemo s sabo. Ko pridemo domov, jih damo čim prej v hladilnik. Idealno bi bilo, da jih v hladilniku hranimo ločeno od živil. Ne shranjujemo jih na vratih hladilnika, niti blizu dela, ki zamrzne. Temperatura v hladilniku namreč ni enakomerna, na omenjenih mestih je nevarnost, da bo temperatura previsoka (vrata) ali prenizka (zamrzovalni del).

Kaj storiti z zdravilom, ki je bilo hranjeno ob neprimerni temperaturi

Če je bilo zdravilo zmrznjeno, ga vrnite v lekarno, da ga pošljemo v uničenje. Če je bilo pri višji temperaturi, je najprej treba preveriti, koliko časa je bilo izpostavljeno višji temperaturi in o kakšni vrednosti temperature govorimo. Kar nekaj zdravil, ki jih sicer moramo shranjevati v hladilniku, namreč ohrani kakovost vsaj za nekaj časa pri nekoliko višjih temperaturah. O tem se lahko prepričate v priloženem navodilu za uporabo ali nas povprašate v lekarni. V nekaterih situacijah je torej tako zdravilo še uporabno. Hkrati svetujemo opraviti še vizualni pregled zdravila. Če se je zdravilu videz spremenil (motnost, plavajoči delčki v sicer bistri raztopini, drugačna barva, oborina ipd.), mu več ne moremo zaupati.

Pred uporabo natančno preberite navodilo! O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Nazaj