Točka zdravja

Števila E

Števila E so sistem za označevanje snovi, ki ga je v osemdesetih letih prejšnjega stoletja razvila Evropska gospodarska skupnost (EEC) v sklopu njenih prizadevanj za uskladitev zakonodaje in lažje mednarodno trgovanje z živili.

Števila E so sistem za označevanje snovi, ki ga je v osemdesetih letih prejšnjega stoletja razvila Evropska gospodarska skupnost (EEC) v sklopu njenih prizadevanj za uskladitev zakonodaje in lažje mednarodno trgovanje z živili. Za evropski sistem označevanja snovi s števili je značilna predpona E, ki ji sledi številka.

Aditivi za živila
Aditiv je vsaka snov, ki se običajno ne uporablja oziroma ne uživa kot živilo in ne predstavlja običajne, tipične sestavine za živila, ne glede na to, ali ima hranilno vrednost, se pa namensko dodaja živilu iz tehnoloških razlogov v proizvodnji, predelavi, pripravi, obdelavi, pakiranju, transportu, hrambi in se zato nahaja v živilu ali stranskem proizvodu živila in s tem posredno ali neposredno postane sestavina živila.
Aditivi so po funkcionalnih lastnostih uvrščeni v naslednje kategorije: sladila, barvila, konzervansi, antioksidanti, emulgatorji, emulgirne soli, sredstva za zgostitev, ojačevalci arome, želirna sredstva, sredstva za vzhajanje, stabilizatorji, kisline, sredstva za uravnavanje kislosti, sredstva proti sprijemanju, moificirani škrobi, sredstva proti penjenju,
Kateri aditivi se smejo dodajati posamezni vrsti živila in koliko, je jasno regulirano z zakonodajo. Kadar največja vsebnost aditiva v živilu ni količinsko določena, jih je treba dodajati v skladu z dobro proizvodno prakso, to je v najnižji možni količini, ki še dosega želeni tehnološki učinek.
V Sloveniji uporabo aditivov za živila urejajo pravilniki, ki so usklajeni s predpisi EU, in sicer Pravilnik o aditivih za živila, Pravilnik o splošnem označevanju predpakiranih živilih in Pravilnik o aromah.

Kako je treba na embalaži označevati aditive za živila?
Seznam sestavin živila je bistven element pri oznaki živila. Vsebovati mora vse sestavine, tudi aditive, po padajočem vrstnem redu glede na njihovo maso, ki je bila zabeležena v času, ko so jih uporabili pri izdelavi živila. Pred tem seznamom mora biti obvezno navedena beseda "sestavine".
Aditiv za živilo, ki se navaja, mora vsebovati kategorijo in specifično ime ali številko: sladilo sorbitol ali sladilo E 420. Ker celotnega seznama dovoljenih aditivov ni mogoče navesti v tem članku (preberete si ga lahko v prilogah Pravilnika o aditivih za živila), mogoče le nekaj podatkov. Barvila boste prepoznali po E-številkah serije 100, za večino konzervansov so uporabljene E-številke serije 200, antioksidanti so načeloma razvrščeni v E-številke serije 300, emulgatorji, emulgirne soli, stabilizatorji, sredstva za zgostitev in želirna sredstva pa so običajno označeni z E-številko serije 400.

Števila E in zdravila
Uporaba sistema označevanja snovi s števili E je dovoljena tudi za pomožne snovi v zdravilih. V Sloveniji področje pomožnih snovi in njihovega označevanja s števili E urejata:

  • Odredba o barvilih, ki se smejo dodajati zdravilom,
  • Pravilnik o označevanju zdravil in navodilu za uporabo, ki navaja: Za označevanje pomožne snovi na ovojnini lahko uporabljamo tudi samo številko E pod pogojem, da je v navodilu za uporabo med podatki za istovetenje navedeno tudi celotno mednarodno nelastniško ime (INN), kjer obstaja ali celotno običajno oziroma celotno specifično ime.

Vpliv aditivov na zdravje ljudi
Je hrana, ki se ponuja na policah slovenskih trgovin, varna?
Država predpisuje pravila. Vsa živila, ki so na trgu, vključno s tistimi, ki vsebujejo aditive, bi morala biti varna! Za uradni nadzor je z vidika zdravstvene ustreznosti pristojen Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije.

Veliko pa je odvisno tudi od nas potrošnikov. Berimo deklaracije in poučimo se, kaj pomenijo posamezne oznake! 

Pred uporabo natančno preberite navodilo! O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Nazaj