Točka zdravja

Težave z obnovljivimi recepti

V Sloveniji je bilo v zadnjih letih glede zdravil na recept uvedenih precej sprememb, tako glede predpisovanja, kot glede izdajanja. Obnovljiv recept poznamo že od leta 2011, najprej le za kontracepcijo, že nekaj let pa se uporablja tudi za predpisovanje zdravil namenjenih za dolgotrajno zdravljenje, ki jih zavarovanim osebam predpisujejo izbrani zdravniki, ginekologi in pediatri. Izjemoma lahko predpiše obnovljivi recept tudi zdravnik druge stroke, kadar je zavarovana oseba v njegovi redni oskrbi, če ima vpogled v vsa izdana zdravila, ki jih zavarovana oseba prejema in lahko zagotovi zanesljivo sodelovanje zavarovane osebe in koordinira predpisovanje receptov s strani drugih zdravnikov.  


Čeprav se obnovljivi recepti predpisujejo čedalje pogosteje, njihov delež namreč še vedno narašča, pa v lekarnah farmacevti pogosto opazimo stisko ljudi glede zdravil na obnovljivi recept. Marsikdo se namreč v tem sistemu ne znajde, posebej odkar je večina zdravil predpisanih na elektronski recept. Ljudje pogosto rečejo, da so nekdaj, ko so rabili zdravilo pač šli do zdravnika, ki jim je predpisal recept v papirni obliki. V lekarni so nato na podlagi izročenega recepta dobili zdravilo. Sedaj pri zdravniku v roke več ne dobijo recepta, saj je ta v elektronski obliki, poleg tega jim določeni recepti veljajo za več dvigov zdravil. Posledica je zmedenost bolnikov, ki pogosto ne vedo, katera zdravila še imajo na voljo v lekarni in za katera rabijo nov recept. Zaradi tega kličejo v lekarno in nato razočarani ugotovijo, da jim zaradi občutljivosti podatkov te informacije ne moremo podati, saj preko telefonskega kontakta ne moremo preveriti istovetnost klicatelja. Vpogled v obnovljive recepte je praviloma možen le preko kartice zdravstvenega zavarovanja.  


Lekarniški farmacevti smo zaradi uvedbe obnovljivega recepta dodatno obremenjeni. Kljub temu, da praviloma ob vsaki izdaji bolnika oziroma osebo, ki prevzame zdravilo opozorimo, da gre za obnovljivi recept, obvezno pa ga seznanimo z zadnjo izdajo zdravila na obnovljivi recept opažamo, da se ta informacija velikokrat pozabi. Zato smo s pomočjo programske hiše razvili način, kako potrebne informacije podati tudi v pisni obliki. V Pomurskih lekarnah vam tako ob vsaki izdaji zdravil na obnovljivi recept ob računu izročimo še natisnjen listič z informacijami katera zdravila imate predpisana na obnovljivi recept, kolikokrat jih še lahko dvignete in kdaj se veljavnost obnovljivemu receptu izteče. 


V nadaljevanju bi rad opozoril še na nekaj vidikov glede obnovljivega recepta. V skladu s pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja morate prvo količino zdravila dvigniti v roku enega meseca od predpisa zdravila. Zdravnik označi na receptu količino zdravila ob enkratni izdaji in število ponovitev. Med posameznimi dvigi, ki so sicer običajno načrtovani na tri mesece, morata miniti vsaj dva meseca. Obnovljivi recept velja največ za obdobje enega leta od predpisa zdravila oziroma do zadnje izdaje. Po tem obdobju morate ponovno k zdravniku, tudi če na obnovljivi recept ni bila izdana celotna količina zdravila. Posamezne dvige zdravil na obnovljivi recept lahko opravite v različnih lekarnah razen, če gre za recept v elektronski obliki. 


Vsaka novost v zdravstvenem sistemu rabi nekaj prilagajanja. Ocenjujem, da smo se zdravniki in farmacevti z obnovljivim receptom že dobro spoprijateljili. Težave nam občasno povzroča le tehnika. Če je bil namen uvedbe obnovljivega recepta razbremenitev zdravstvena tima na primarni ravni, je razumljivo, da je dodatno obremenil farmacevte in bolnike. Slednji se svoje vloge in odgovornosti včasih premalo zavedate, zato vam polagamo na srce, da si prej omenjeni listič s podatki o obnovljivih receptih shranite ob kartici zdravstvenega zavarovanja. Tako boste lahko kadarkoli preverili informacijo katera zdravila še imate na voljo v lekarni, ne da bi zato morali iti v ambulanto ali lekarno. Ti dodatni obiski ambulant in lekarn namreč motijo redno delo, povečujejo gnečo in ustvarjajo nemalo slabe volje. 
 

 

Pred uporabo natančno preberite navodilo! O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Nazaj