Točka zdravja

Zakaj ne jemljemo zdravil?

Čeprav že precej časa vemo, da sodelovanje pri zdravljenju z zdravili ni idealno, nas rezultati anket in raziskav vedno znova negativno presenetijo. Podobno je bilo na letošnjem predavanju na svetovnem kongresu farmacevtov v Glasgowu, kjer so bili izpostavljeni naslednji zaskrbljujoči podatki: 30 do 40 % bolnikov z uporabo zdravila sploh ne prične, 15 % zdravila ne uporablja pravilno oziroma v skladu z navodili, najbolj zaskrbljujoč pa je podatek, da skoraj polovica bolnikov zdravljenje z zdravilom prekine v enem letu.


Številke se sicer nekoliko razlikujejo med različnimi boleznimi, a so podobne za najbolj pogoste kronične bolezni srčno-žilnega sistema, sladkorno bolezen, bolezni dihal, najslabše rezultate glede vztrajanja pri zdravljenju z zdravili opažamo pri zdravljenju depresije. 


Posledice nerednega jemanja zdravil ali samovoljna prekinitev uporabe zdravil se poznajo na zdravju bolnikov. Prihaja do poslabšanja bolezenskega stanja, bolezen hitreje napreduje, pojavljajo se neželeni dogodki (srčni infarkt, možganska kap, odpoved ledvic, amputacije udov idr.), ki se jim z zdravljenjem z zdravili želimo izogniti. Neredno jemanje zdravil povečuje tudi stroške zdravstvene blagajne. Ti bolniki se potem vračajo k zdravniku, običajno jim zdravnik predpiše večje odmerke, doda nova zdravila ali zamenja zdravilo.


Vzroki za slabo sodelovanje ali celo nesodelovanje pri zdravljenju zdravili so številni in raznoliki, v grobem jih lahko razdelimo na namerne in nenamerne. Med nenamernimi se kot najpogostejše izkaže pozabljanje na odmerek zdravila. To je še najbolj prisotno ob začetku zdravljenja z zdravilom, ko jemanje zdravila še ni postalo del rutine. Nekateri posamezniki ne razumejo navodil, lahko so jim bila navodila pomanjkljivo posredovana. Sem lahko prištevamo nerazumevanje glede potrebe po neprekinjenem jemanju zdravila za zdravljenje kronične bolezni. Primer je lahko bolnik, ki  po znižanju krvnega tlaka v območje želenih vrednosti opusti zdravljenje z zdravilom. Nekateri posamezniki pa imajo lahko čisto praktične težave, recimo z odpiranjem vsebnikov ali pa ne morejo pogoltniti tablet. 
Pomemben delež slabega sodelovanja pri zdravljenju z zdravili lahko pripišemo predsodkom posameznikov glede zdravljenja z zdravili. Sem prištevamo strah pred pojavom neželenih učinkov ali odvisnosti. Lahko pa zavračajo zdravljenje z zdravili zaradi prepričanja, da zdravilo ne deluje. V takem primeru se moramo zdravniki in farmacevti še posebej potruditi. Ob jemanju zdravil za zdravljenje kroničnih bolezni bolniki sami pogosto ne bodo zaznali učinka, ne bodo se bolje počutili, zato bo seveda njihova motivacija slabša. Ne smemo pa zanemariti niti psihološkega vzgiba,  z zavračanjem zdravljenja z zdravili odlagamo priznanje, da smo bolni.


Stroka ne polaga odgovornosti za uporabo zdravil izključno na bolnika, pač pa mu v okviru partnerskega procesa skuša olajšati zdravljenje z zdravili. Tudi lekarniški farmacevti se trudimo, da bi z različnimi inovativnimi načini izboljšali sodelovanje pri zdravljenju z zdravili. V okviru tega v Pomurski lekarnah ponujamo pogovor s farmacevtom, ki smo ga poimenovali Pregled uporabe zdravil. Med pogovorom preverimo poznavanje in uporabo zdravil. Pogovorimo pa se tudi o bolnikovem pogledu na zdravila. Pogosto moramo objektivno predstaviti koristi in tveganja zdravljenja z zdravili in razložiti, kako zdravila pomagajo. Slabša učinkovitost in pojavnost neželenih učinkov sta lahko posledica nepravilne uporabe, kar med pogovorom lahko zaznamo in odpravimo. Rezultati raziskave opravljenih pogovorov kažejo, da lahko pomembno izboljšamo sodelovanje pri zdravljenju z zdravili. Med pogovorom si namreč vzamemo dovolj časa, da zaznamo morebitne težave, ki jih nato razrešimo skupaj z bolnikom na način, ki je prilagojen posameznemu bolniku.


Verjetno si vsak bolnik želi ozdravitve oziroma vsaj upočasniti bolezenski proces. Edini dokazan način pogosto predstavlja redno zdravljenje z zdravili. A kaj nam pomaga še tako učinkovito zdravilo, ki ga ne uporabljamo ali pa ga uporabljamo na napačen način. Če želite svoja zdravila optimalno izrabiti, potem si privoščite pregled uporabe zdravil.

 

Pred uporabo natančno preberite navodilo! O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Nazaj