Točka zdravja

Zdravilo ne sodi med navadne odpadke!

V gospodinjstvu nastajajo različni odpadki, ki jih pogosto zbiramo ločeno, recimo papir, embalažo, steklo, biološke odpadke idr. Kaj pa zdravila? Ta sicer ne sodijo med nevarne odpadke, prav tako ne med mešane komunalne odpadke. Zdravila so posebni odpadki in sodijo med odpadna zdravila!


Katera oziroma kdaj pa zdravila odvržemo med odpadna zdravila?

Vsekakor vsa zdravila, ki jim je potekel rok uporabnosti. Takim zdravilom proizvajalec, kljub pravilnemu shranjevanju, ne zagotavlja kakovosti in jim torej več ne moremo zaupati. Zaupati ne moremo niti zdravilom, ki niso bila hranjena na predpisan način, četudi njihov fizični izgled ostaja nespremenjen. Med odpadna zdravila sodijo tudi zdravila, ki jih več ne rabimo. Primer je ostanek antibiotikov po ozdravljeni bakterijski okužbi.


Uredba o ravnanju z odpadnimi zdravili prepoveduje odlaganje odpadnih zdravil med mešane komunalne odpadke ali splakovanje skozi straniščno školjko. Na ta način odvržena odpadna zdravila namreč lahko predstavljajo nevarnost za posameznika, ki bi prišel z njimi v stik. Drug razlog, zakaj ne smemo tako ravnati z odpadnimi zdravili je možnost prehoda zdravil v okolje. Dejansko so v odpadnih vodah, pa celo v pitni vodi našli sledi določenih zdravil. To predstavlja najprej nevarnost vodnim živalim, kot so ribe ali dvoživke. Nevarnost pa ni izključena niti za kopenske živali ter človeka.


Lekarniški farmacevti vam zato svetujemo, da vsaj enkrat letno preverite zdravila, ki jih imate v gospodinjstvu. Izločite vsa zdravila, ki jim je rok uporabnosti potekel, ki jih več ne rabite ter zdravila, ki so bila hranjena na neustrezen način. Odstranite sekundarno ovojnino, torej škatlice in priloženo navodilo za uporabo in jih oddajte v zbirnih centrih za odpadke izvajalca javne službe zbiranja odpadkov, ob akcijah zbiranja nevarnih in posebnih odpadkov ali v lekarni. 


V lekarnah zbiramo večino zdravil, z izjemo zdravil izdelanih iz krvi ali plazme, prav tako ne zbiramo ostrih predmetov, recimo igle. Slednje sodijo med ostre predmete, ki jih odlagamo v ustrezne vsebnike. Med vrnjenimi odpadnimi zdravili pogosto opazimo izdelke na videz podobne zdravilom, ki ne vsebujejo zdravilnih učinkovin, torej ne gre za zdravila. To so najpogosteje kozmetični proizvodi, recimo kreme, mazila, losjoni in prehranska dopolnila v obliki tablet, kapsul, praškov ipd. Med odpadna zdravila prav tako ne sodijo medicinsko tehnični pripomočki (npr. komplet prve pomoči, diagnostični aparati) ter kemikalije.

V Sloveniji letno zberemo okrog 60 ton odpadnih zdravil. Predvidevamo, da bi z racionalnejšo rabo uspeli to količino bistveno zmanjšati. Nenazadnje med odpadnimi zdravili pogosto opažamo še originalno zapakirana zdravila, ki niso bila uporabljena. Neredko je za neuporabo zdravil kriv predsodek o zdravilu. V

Pomurskih lekarnah ponujamo posvet s farmacevtom, ki smo ga poimenovali pregled uporabe zdravil, med katerim se pogovorimo tudi o koristih in tveganjih zdravljenja z zdravili. Eden izmed razlogov za uvedbo te storitve v Angliji, že pred dobrim desetletjem, je bila ravno velika količina neuporabljenih zdravil.

 

Pred uporabo natančno preberite navodilo! O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Nazaj