Varstvo osebnih podatkov

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov (DPO):

Barbara Gerlec, univ. dipl. prav.,
t: 02 512 44 04, e: barbara.gerlec@pomurske-lekarne.si

Pravilnik o zasebnosti

1 Izjava o varstvu osebnih podatkov

V Javnem zavodu Pomurskih lekarn Murska Sobota, Kocljeva 2, SI - 9000 Murska Sobota, Davčna številka SI: 96617756, Matična številka: 5054516000 (v nadaljevanju: upravitelj) spoštujemo vašo zasebnost in se zavezujemo k varovanju osebnih podatkov, ki jih prejmemo od vas. Temu vidiku pri izvajanju naših spletnih dejavnosti posvečamo veliko pozornost. Naša politika o varstvu podatkov je zato skladna z veljavnimi določbami na področju varstva osebnih podatkov (Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22)) ter z evropsko zakonodajo (Uredba (EU) 2016/697 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o pretoku takih podatkov (v nadaljevanju: Splošna uredba)), kot tudi z drugimi zakonskimi določili.

V nadaljevanju vas bomo seznanili, katere vaše osebne podatke zbiramo in čemu jih uporabljamo, kako varujemo vaše podatke in kako lahko sami spremenite svoje podatke.

2 Katere vaše podatke zbiramo?

Našo spletno mesto lahko obiščete brez navedbe svojih osebnih podatkov. Navedba osebnih podatkov je potrebna le, če izpolnite naš kontaktni obrazec Vprašajte nas.

Osebni podatki, ki jih pridobimo so:

  • Ime in priimek
  • Elektronski naslov
  • IP naslov uporabnika, s katerega dostopa do spletnega mesta.

Osebni podatki, prejeti z izpolnitvijo kontaktnega obrazca Vprašajte nas, se uporabljajo samo za komunikacijo po elektronski pošti.

3 Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Privolitev posameznika. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki privoli v obdelavo osebnih podatkov.

4 Namen obdelave osebnih podatkov

Komunikacija po elektronski pošti.

5 Kako varujemo vaše podatke?

Vsi omenjeni podatki, se na strežniku upravitelja shranjujejo trajno. V Javnem zavodu Pomurskih lekarn Murska Sobota lahko podatke v anonimizirani sumarni obliki uporabimo za namene statističnih analiz. V nobenem primeru vaših osebnih podatkov ne bomo predali nepooblaščenim osebam.   

Podatki, ki jih zbiramo in obdelujemo, bodo razkriti v primeru, če je taka obveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov upravitelja.

6 Pogodbena obdelava in iznos osebnih podatkov

Posamezne obdelave osebnih podatkov lahko na osnovi pogodbe o pogodbeni obdelavi zaupamo pogodbenemu obdelovalcu. Ti lahko podatke obdelujejo izključno v imenu upravljavca, v mejah njegovega pooblastila, ki je zapisan v pisni pogodbi oziroma drugem pravnem aktu in skladno z nameni, ki so opredeljeni v tej politiki zasebnosti.

Pogodbeni obdelovalci, s katerimi sodelujemo so:

  • vzdrževalci informacijskih sistemov;
  • ponudniki hrambe podatkov, e-poštnih storitev in ponudniki programske opreme, storitev v oblaku;
  • ostali izvajalci raznih storitev.

Pridobljeni osebni podatki se ne iznašajo v tretje države.

7 Pravica do odstopa do informacij

Pravico imate, da na lastno zahtevo in brezplačno prejmete informacije o tem, katere vaše osebne podatke smo shranili. Nadalje imate pravico zahtevati popravke, izbris ali prepoved uporabe nepravilnih podatkov. V določenih okoliščinah utegne biti izbris podatkov v nasprotju z zakonskimi predpisi, še posebej, če so podatki namenjeni za računovodske in knjigovodske namene.

Kadarkoli lahko zahtevate:

  • Popravek svojih osebnih podatkov s posredovanjem pisne zahteve na naslov info@pomurske-lekarne.si.
  • Trajen izbris osebnih podatkov, ki jih hranimo o vas, s posredovanjem pisne zahteve na naslov info@pomurske-lekarne.si.
  • Izvoz in vpogled do osebnih podatkov v elektronski obliki, ki jih hranimo o vas, s posredovanjem pisne zahteve na naslov info@pomurske-lekarne.si.
  • Dostop do vaših osebnih podatkov in uveljavljene pravic je za vas brezplačno. Vendar pa lahko zaračunamo razumno plačilo, v kolikor je zahteva posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljena ali pretirana, zlasti če se ponavlja. V takšnem primeru lahko  zahtevo tudi zavrnemo.

Pri uveljavljanju pravic lahko uporabite tudi obrazec Informacijskega pooblaščenca, ki je dosegljiv na njihovi spletni strani. Povezava: Obrazci s področja varstva osebnih podatkov - IPRS (ip-rs.si)

V primeru, da menite, da so vaše pravice kršene, se lahko za zaščito ali pomoč obrnete na nadzorni organ oz. na informacijskega pooblaščenca. Povezava: Obrazci s področja varstva osebnih podatkov - IPRS (ip-rs.si).

8 Uporaba storitve Google Analytics

To spletno mesto uporablja storitev Google Analytics, ki je storitev za spletno analitiko družbe Google Inc. (''Google''). Google Analytics uporablja tako imenovane ''piškotke'', besedilne datoteke, ki se shranijo v vaš računalnik in omogočajo analizo vaše uporabe spletnega mesta. Informacije o vaši uporabi tega spletnega mesta (vključno z vašim naslovom IP), ki jih pridobi piškotek, se prenesejo na strežnik družbe Google v ZDA, kjer se shranijo.

Družba Google bo te informacije uporabila za analizo vaše uporabe spletne strani, za izdelavo poročil o aktivnostih spletne strani za upravljavce spletne strani in za opravljanje drugih storitev, ki so povezane z uporabo spletne strani in uporabo interneta. Po potrebi bo družba Google tovrstne informacije posredovala tretjim osebam, in sicer v zakonsko predpisanem obsegu, oziroma, če tretje osebe tovrstne podatke obdelujejo po naročilu družbe Google. Družba Google ne bo v nobenem primeru združevala vašega naslova IP z drugimi podatki družbe Google. Namestitev piškotkov lahko onemogočite z ustrezno nastavitvijo programske opreme svojega brskalnika ali spremenite nastavitev uporabe piškotkov. Vendar vas moramo pri tem opozoriti, da v tem primeru morda ne boste mogli uporabljati vseh funkcij te spletne strani v polnem obsegu. Z uporabo tega spletnega mesta izjavljate, da se strinjate, da družba Google obdeluje o vas zbrane podatke na način, kot je bil predhodno opisan, in za zgoraj naveden namen.

Naše spletno mesto uporablja funkcijo anonimizacije, ki jo zagotavlja storitev Google Analytics. V tem okviru se naslovi IP shranjujejo in obdelujejo samo v skrajšani obliki, tako da jih ni mogoče povezati z identiteto določene osebe.

9 Upravljavec

Javni zavod Pomurskih lekarn Murske Sobote, Kocljeva 2, SI - 9000 Murska Sobota,

t: 02 512 44 00, e: info@pomurske-lekarne.si

10 Pooblaščena oseba

V skladu z določbo 45. člena ZVOP-2 in 37. člena Splošne uredbe je pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov (DPO): Barbara Gerlec, univ. dipl. prav., t: 02 512 44 04, e: barbara.gerlec@pomurske-lekarne.si

e: info@pomurske-lekarne.si

Datum: 26. 1. 2023