Varstvo osebnih podatkov

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov (DPO):

Barbara Gerlec, univ. dipl. prav.,
t: 02 512 44 04, e: barbara.gerlec@pomurske-lekarne.si